ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักเรียนไทยใน Harvard เรียนหนังสือกันอย่างไร??


นักเรียนไทยใน Harvard เรียนหนังสือกันอย่างไร??
นักเรียนไทยใน Harvard เรียนหนังสือกันอย่างไร??

มีข้อมูลที่น่าสนใจว่ามหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด Harvard University ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก มีสถิตินักเรียนไทยที่สามารถเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีน้อยลงเกือบทุกปี หรือบางปีไม่มีนักศึกษาไทยเข้าเรียนได้เลย อย่างไรก็ตามนักเรียนไทยในฮาร์เวิร์ดซึ่งในปัจจุบันมีประมาณปีละ 30-40 คนส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนที่ศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอกมากกว่า

การตั้งใจเรียนด้วยความมุ่งมั่น ขยันอ่านหนังสือ การหมั่นศึกษาความรู้ อาจจะเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่นักเรียนทุกคนจำเป็นต้องมีของการศึกษาในทุกระดับ

แต่สำหรับการเรียนหนังสือในระดับสูงโดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกอาจจำเป็นต้องมีมากกว่านั้น

นางสาววรรณวิรัช วิรัชนิภาวรรณ ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ Undergraduate ด้านเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ดเมื่อปีที่ผ่านมา และกำลังศึกษาต่อปริญญาเอกในสาขา Organization Behavior ในสถาบันเดียวกัน บอกถึงมุมมองส่วนตัวในวิธีที่เธอใช้ในการเรียน โดยเฉพาะการแบ่งเวลาทำกิจกรรมอื่นๆมากกว่าจะเรียนหนังสือเพียงอย่างเดียว

เช่นเดียวกับ ธิปรัชต์ โชติบุตร และธิติ เตชธนพัฒน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาฟิสิกส์ บอกว่า แม้จะต้องทุ่มเทอย่างหนักกับการวิจัยและการเรียน แต่การจมอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่ใช่วิธีการที่ดีเสมอไป

การเรียนในระบบการศึกษาของสหรัฐมีความแตกต่างจากระบบการศึกษาไทยอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะทางด้านวิธีการเรียนการสอน นางสาวสุธีรา รัตนศิรินทรวุธ นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด บอกถึงความแตกต่างที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาศักยภาพทางการเรียน

ขณะที่นางสาววรรณวิรัช ให้ความเห็นในท้ายที่สุดว่าความแตกต่างกันในระบบและวิธีการเรียนการสอน และการขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่นๆนอกห้องเรียน มีส่วนทำให้นักเรียนไทยในฮาร์เวิร์ดมีสถิติลดน้อยลงเกือบทุกปี แม้หลายคนอาจจะมีผลการเรียนที่ดีแต่การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาของทุกมหาวิทยาลัยในสหรัฐจะมีเงื่อนไขมากกว่านั้น

แม้จะไม่มีสูตรหรือหลักประกันว่าการเรียนหนังสือให้ประสบความสำเร็จนั้นทำอย่างไร แต่ทั้งหมดนี้คือแนวทางและความคิดเห็นของกลุ่มนักเรียนไทยที่ใช้ชีวิตและศึกษาในสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลกที่พร้อมจะถ่ายทอดประสบการณ์ให้นักเรียนไทยรุ่นหลังๆได้เตรียมพร้อมและเข้าใจถึงความหมายของการหาความรู้ที่ไม่จำเป็นต้องเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว

XS
SM
MD
LG