ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รู้จัก “สุธีรา รัตนศิรินทรวุธ” นักวิจัยด้านชีวเวชศาสตร์คนไทย แห่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด


รู้จัก “สุธีรา รัตนศิรินทรวุธ” นักวิจัยด้านชีวเวชศาสตร์คนไทย แห่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
รู้จัก “สุธีรา รัตนศิรินทรวุธ” นักวิจัยด้านชีวเวชศาสตร์คนไทย แห่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

ที่ห้องปฏิบัติการด้านชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด เต็มไปด้วยสุดยอดนักวิจัยชั้นนำของโลกที่ทำงานวิจัยอย่างหนักเพื่อพัฒนาวิทยาการด้านการแพทย์ ใหม่ๆอยู่เสมอและหนึ่งในนั้นคือนางสาวนางสาวสุธีรา รัตนศิรินทรวุธ นักศึกษาชาวไทยที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอกด้านชีวเวชศาสตร์ พร้อมกับทำงานวิจัยด้านสเต็มเซลล์จนเป็นที่ยอมรับ ขณะเดียวกันก็มีความมุ่งหวังที่จะนำความรู้กลับไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ไทยในอนาคต

นางสาวสุธีรา รัตนศิรินทรวุธ นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด ยังคงมุ่งมั่นสานต่องานวิจัยด้านสเต็มเซลล์ขั้นก้าวหน้า ภายในห้องปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ ในนครบอสตัน รัฐแมสซาชูเซสท์

สุธีรา เคยเป็นนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อหลายปีก่อน แต่ตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางการเรียนและขอโอนย้ายสอบเข้าเรียนต่อเนื่องในระดับปริญญาตรีสายการวิจัยด้านชีวเคมี ที่มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด ก่อนจะสำเร็จการศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกด้าน Biological and Biomedical Sciences หรือ ชีวเวชศาสตร์ ร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ระดับแนวหน้าของโลกจนถึงปัจจุบัน

งานวิจัยในระดับปริญญาเอกของสุธีรา ที่เน้นหนักไปในด้านการศึกษาขั้นก้าวหน้าของสเต็มเซลล์ ได้รับการยอมรับว่าเป็นการศึกษาครั้งสำคัญช่วยให้นักวิทยาศาสตร์แบ่งแยกสเต็มเซลล์ที่สมบูรณ์ออกจากสเต็มเซลล์ที่ไม่สมบูรณ์ได้ ซึ่งที่จะมีประโยชน์ต่อวงการแพทย์และการปลูกถ่ายแซลล์เพื่อการรักษาร่างกายมนุษย์ได้ในอนาคต จนได้รับตีพิมพ์ในวารสารด้านชีววิทยา Nature Biotechnology เมื่อปี 2009

สุธีรา บอกว่า การศึกษาด้านสเต็มแซลล์มีความก้าวหน้าอย่างมากและกลายเป็นความหวังใหม่ของวงการแพทย์ของโลก โดยเฉพาะในด้านเทคนิคที่ไม่จำเป็นต้องใช้สเต็มเซลล์จากตัวอ่อนเสมอไปแต่สามารถพัฒนาเทคนิค เรียกว่า Reprogramming เทคนิคที่ที่เปลี่ยนเซลล์ผิวหนังของผู้ป่วยไปเป็นสเต็มเซลล์ได้แต่จำเป็นต้องใช้เวลาในการศึกษาเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง

ความรู้และประสบการณ์ ในการศึกษาระดับสูงจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลกในสหรัฐ จะมีคุณค่าอย่างมหาศาลต่อวงการวิจัยและวิทยาศาสตร์การแพทย์ไทยอย่างแน่นอน เพราะสุธีราบอกว่าพร้อมจะนำสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ในต่างแดนกลับไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในเมืองไทย เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยเฉพาะการได้รับแรงบันดาลใจจากการได้มาศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ที่สมเด็จพระบรมราชชนกทรงเคยศึกษา ก่อนที่พระองค์จะทรงนำวิชาความรู้กลับไปวางรากฐานวงการแพทย์ของไทยเมื่อศตวรรษก่อน

สุธีรา รัตนศิรินทรวุธ เป็นหนึ่งในนักเรียนไทยเพียงไม่กี่คนที่มีโอกาสเดินทางไปเรียนที่มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ดด้วยทุนของตัวเองตั้งแต่ระดับปริญญาตรีและมีผลการเรียนที่ดีเยี่ยม ก่อนจะได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ดในการศึกษาระดับปริญญาเอก และสามารถทำผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ของโลกได้อย่างมหาศาล

XS
SM
MD
LG