ลิ้งค์เชื่อมต่อ

คุณศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ อธิบายถึงผลกระทบต่อการท่องเที่ยวจากวิกฤติการณ์น้ำท่วมในประเทศไทย


คุณศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ อธิบายถึงผลกระทบต่อการท่องเที่ยวจากวิกฤติการณ์น้ำท่วมในประเทศไทย

ในช่วงที่วิกฤตการณ์น้ำท่วม กำลังส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวประเทศไทยอย่างมากนี้ คุณศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนิวยอร์ค ได้อธิบายถึงผลกระทบต่อการท่องเที่ยว และระบุถึงมาตรการแก้ไขสถานการณ์ รวมทั้งมาตรการที่คาดว่าจะได้รับผลตอบรับอย่างดียิ่งอีกประการหนึ่ง ซึ่งได้แก่การเชิญสื่อมวลชนไปท่องเที่ยวประเทศไทย ดังที่ชนิดา อังคณารักษ์ บันทึกมาเสนอ

XS
SM
MD
LG