ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ความเห็นของคนไทยรุ่นใหม่ในอเมริกากับการเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร


ความเห็นของคนไทยรุ่นใหม่ในอเมริกากับการเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร

มีคนไทยในแถบกรุงวอชิงตันและรัฐใกล้เคียงลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรกับสถานทูตไทย ณ กรุงวอชิงตันรวม 3,148 คน

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ได้เปิดลงทะเบียนการขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร โดยกำหนดให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงวอชิงตันและมลรัฐใกล้เคียงอีก 13 มลรัฐฯ ลงทะเบียนกับสถานเอกอัครราชทูตฯ และส่งบัตรเลือกตั้งกลับมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2554 หรือเดินทางมาหย่อนบัตรเลือกตั้งที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยตนเอง ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ 3,148 คน

คุณสรายุทธ ฤทธิ์ถาวร คนไทยรุ่นใหม่ผู้อาศัยและเติบโตอยู่ในอเมริกามานาน 25 ปีคืออีกผู้หนึ่งที่ใช้สิทธิลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ากับทางสถานเอกอัครราชทูตฯ และการเลือกตั้งครั้งนี้ยังถือเป็นการใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งแรกของคุณสรายุทธในฐานะพลเมืองไทย

ทรงพจน์ สุภาผล ของวีโอเอภาคภาษาไทย สัมภาษณ์ความเห็นของคนไทยรุ่นใหม่กับการใช้สิทธิครั้งแรกและทัศนะคติต่อการเมืองไทย

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG