ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ชุมชนไทยในรัฐฟลอริดากับการตื่นตัวทางการเมืองก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ


สถานฑูตไทยในอเมริกาจัดโครงการกระตุ้นให้คนไทยในสหรัฐตื่นตัวทางการเมืองและใช้สิทธิเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเพื่อสิทธิทางการเมืองของชุมชนไทย

รัฐฟลอริดาเป็นหนึ่งใน Swing State ที่มีประชากรมากที่สุด ถือเป็นสมรภูมิสำคัญที่สามารถชี้ขาดผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งนี้ได้ และยังเป็นรัฐที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติประชากร มีชุมชนชาวเอเชียหลายกลุ่มรวมถึงชุมชนไทยซึ่งมีขนาดใหญ่และมีความสำคัญไม่น้อย

ฟังรายงานการพูดคุยสอบถามเรื่องชุมชนไทยในรัฐฟลอริดา ระหว่างคุณทรงพจน์ สุภาผล และคุณพินิจการณ์ ตุลาชม ซึ่งไปเก็บข้อมูลเรื่องการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งนี้อยู่ที่รัฐฟลอริดา
XS
SM
MD
LG