ลิ้งค์เชื่อมต่อ

เจ้าของธุรกิจขนาดย่อมชาวไทยในสหรัฐฯ แสดงทัศนะเรื่องเศรษฐกิจและภาษี


LINK TO เกร็ดความรู้เรื่องการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เกี่ยวกับ Electoral Voter

คุณสิทธา จินดาสัมพันธ์ เจ้าของธุรกิจขนาดย่อมในรัฐเวอร์จิเนีย ให้ทัศนะเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในปัจจุบัน และภาระด้านภาษีของผู้ประกอบการ รวมทั้งแสดงความไม่เห็นด้วยกับกฎหมายประกันสุขภาพของประธานาธิบดีโอบาม่าซึ่งจะกำหนดให้ชาวอเมริกันทุกคนต้องซื้อประกันสุขภาพ โดยชี้ว่าเรื่องนี้จะเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการรายย่อย

ติดตามฟังบันทึกการสัมภาษณ์ในรายงานชุดการเลือกสหรัฐฯ ปี 2012 นี้ได้จากจำเริญ ตัณฑ์สมบุญ ของวีโอเอ ภาคภาษาไทย
XS
SM
MD
LG