ลิ้งค์เชื่อมต่อ

มองอนาคตชุมชนไทยในอเมริกา ผ่านโครงการ “สามัคคี 2013” พิสูจน์ศักยภาพของคนรุ่นใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนไทยในต่างแดน


ชุมชนไทยและสมาคมไทยในรัฐต่างๆทั่วอเมริการวมตัวกันจัดการประชุมใหญ่ ที่เรียกว่า งาน“สามัคคี 2013” ที่สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงวอชิงตัน เพื่อหารือและสร้างแนวทางการทำงานร่วมกันเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนไทยในอเมริกาโดยรวมให้ดีขึ้นและเป็นไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น

องค์กรเพื่อชุมชนไทยและสมาคมไทยตัวแทนจากรัฐต่างๆ ทั่วสหรัฐอเมริกา ร่วมกันจัดการประชุมใหญ่เป็นครั้งแรก ภายใต้ชื่องาน “สามัคคี 2013” The Thai American Summit ที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ในกรุงวอชิงตันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

คุณอิน อัศวโกวิท นายกสมาคมไทย ณ อเมริกา หนึ่งในผู้ร่วมจัดงานและสร้างเครือข่ายชุมชนไทยในอเมริกาบอกว่า อยากจะสร้างช่องทางประสานความร่วมมือประสานความสามัคคีของชุมชนไทยในต่างแดนให้มีการรวมตัวกันมากขึ้น เพื่อที่จะสามารถยกระดับและช่วยกันกำหนดทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนไทยในหลายๆด้าน โดยมี 4 ประเด็นหลักคือการรวมตัวกันสร้างเครือข่ายเป็นอันดับแรก และสองคือการมีส่วนร่วมระหว่างคนไทยรุ่นที่ 2 หรือลูกหลานชาวไทยในอเมริกากับคนรุ่นบุกเบิก และสามประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อคนไทยเช่นการเตรียมการรับมือกับปฏิรูปกฏหมายคนเข้าเมืองของรัฐบาลอเมริกัน รวมประเด็นที่ 4 คือการร่วมมือด้านธุรกิจการลงทุนของชาวไทย

ขณะที่คุณ อัชาวีร์ แอนนี ธรรมวาษี นายกสมาคม Thai American For The Futures จากนครชิคาโก บอกว่า จุดเด่นของการร่วมมือในครั้งนี้คือการประสานเครือข่ายลุ่มคนไทยรุ่นที่ 2 ที่จะก้าวขึ้นมาสืบทอดชุมชนไทยในอนาคตให้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น

เช่นเดียวกับ ทันตแพทย์หญิง อุษา บุญนาค ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Smiles on Wings องค์กรการกุศลที่ให้บริการรักษาสุขภาพและทันตกรรมแก่ชาวไทย และ คุณนิกันต์ กุนกำจร อดีตนายกสมาคมไทย รัฐแคลิฟอร์เนียใต้ บอกว่า ถือเป็นครั้งแรกและเป็นครั้งสำคัญที่จะทำให้เกิดการรวมตัวกันแลกเปลี่ยนความเห็นและวางแนวทางพัฒนาชุมชนไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม

ด้านคุณวิชาวัฒน์ อิสระภักดี เอกอัคราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน บอกว่า ถือเป็นเรื่องที่ดีที่การรวมตัวในครั้งนี้จะมีชาวไทยรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ด้วยจิตสำนึกที่อยากจะเห็นชุมชนไทยทั่วอเมริกาดีขึ้น

โครงการ สามัคคี 2013 จะกลายเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนไทยทั่วสหรัฐฯ เพื่อร่วมกำหนดทิศทางและท่าทีของชุมชนไทยให้เป็นไปในทางเดียวกัน ในเรื่องต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนไทย เช่น การปฏิรูปกฏหมายเข้าเมือง กฏหมายการประกันสุขภาพ และการศึกษาของลูกหลานคนไทยเป็นต้น โดยมีเวปไซท์ www.samakkee.org เป็นสื่อกลาง
XS
SM
MD
LG