ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การส่งเสริมการ เลี้ยงผึ้งเป็นงานหนึ่งของทีมทหารเกษตรกรอมริกันที่กำลังทำงานเพื่อช่วยปรับ ปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรแอฟกานิสถาน


การ ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งเป็นโครงการหนึ่งของทีมทหารเกษตรกรอมริกันที่กำลังทำ งานเพื่อช่วยปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรแอฟกานิสถาน ทีมทหารอเมริกันชายหญิงที่มีพื้นฐานในด้านการเกษตรและวิทยาศาสตร์ 5 คน ทำงานส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งแก่เกษตรกร 50 รายที่หมู่บ้าน 2 แห่ง จ่าสิบเอกหญิง Jo Lisa Ashley หัวหน้าทีมกล่าวว่า งานนี้ดำเนินไปด้วยดี ผู้เลี้ยงผึ้งส่วนมากเป็นผู้หญิง นอกจากงานนี้จะเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวแล้ว ยังช่วยให้ผู้หญิงมีความเข้มแข็งเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นและได้ความรู้ความ สามารถนอกเหนือไปจากการทำงานบ้านด้วย

XS
SM
MD
LG