ลิ้งค์เชื่อมต่อ

Thai the Knot โครงการอบรมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในอเมริกา ในการจัดทัวร์ให้ผู้สมรสที่ต้องการไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ที่เมืองไทย


เท่าที่ผ่านมา คู่สมรสที่เดินทางมาดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ในเมืองไทย ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายการตลาดที่สำคัญยิ่งกลุ่มหนึ่ง

คุณศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนิวยอร์ค อธิบายถึงโครงการ Thai the Knot เพื่ออบรมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในอเมริกา ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทัวร์ให้คู่สมรสที่ประสงค์จะไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ที่เมืองไทย ดังที่ ชนิดา อังคณารักษ์ บันทึกมาเสนอ

XS
SM
MD
LG