ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ไต้หวันพิจารณาใช้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในการแสดงกรรมสิทธิเหนืออาณาเขตในทะเลจีนตอนใต้


ไต้หวันพิจารณาใช้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในการแสดงกรรมสิทธิเหนืออาณาเขตในทะเลจีนตอนใต้

ขณะที่ จีน เวียดนาม และฟิลิปปินส์มีกรณีพิพาทขัดแย้งกันอย่างโจ่งแจ้ง แต่ไต้หวันไม่อยู่ในสภาพที่จะแสดงท่าทีแข็งกร้าวได้อย่างรัฐบาลประเทศอื่น ๆ ในบริเวณนั้น แต่กำลังทำงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีแผนการสำหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อเป็นการแสดงกรรมสิทธิในบริเวณหมู่เกาะปะการังแหงหนึ่งในบริเวณดังกล่าว จีนไม่เพียงแต่อ้างกรรมสิทธิเหนืออาณาเขตในทะเลจีนตอนใต้เท่านั้น แต่ยังถือว่า ไต้หวันเป็นมณฑลหนึ่งของจีนที่แยกตัวออกมาด้วย และจีนห้ามพันธมิตรทางการทูตของตนทั่วเอเชียติดต่อเจรจาอย่างเป็นทางการกับไต้หวัน ทางการไต้หวันพยายามญาติดีกับจีนมากขึ้นหลังจากเป็นปรปักษ์กันมานานหลายสิบปี และพยายามหาสัมพันธภาพทางการค้าที่เป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย ด้วยเหตุนี้ ไต้หวันจึงเห็นว่า การพยายามทำงานเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล และการประมงที่ไต้หวันทำอยู่ที่หมู่เกาะปะการังนั้น เป็นการแสดงพลังของตนอย่างนุ่มนวลในการอ้างสิทธิเหนือหมู่เกาะดังกล่าว

ในเดือนสิงหาคม รัฐบาลไต้หวันนำนักศึกษามหาวิทยาลัย 21 คน ออกจากเมืองท่าเก้าเสี้ยงไปยังหมู่เกาะปะการังตงซา ในทะเลจีนตอนใต้ ซึ่งอยู่ห่างจากไต้หวันออกไปราว 460 กิโลเมตร เพื่อศึกษาระบบนิเวศ และสร้างความตื่นตัวตระหนักรู้เกี่ยวกับหมู่เกาะนั้นให้แก่ประชาชนไต้หวัน การเดินทางดังกล่าวเป็นช่วงที่มีการพบเต่าทะเลพันธุ์หายากขึ้นมาวางไข่บนหมู่เกาะดังกล่าว เจ้าหน้าที่อุทยานทะเลแห่งชาติของจีน กล่าวว่า ทรัพยากรของหมู่เกาะปะการังนี้มีลักษณะเฉพาะตัว ต่างจากที่อื่น และเชื่อว่ามีสัตว์และพืชที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก ซึ่งจะดึงดูดนักวิจัยจากประเทศใกล้เคียง และไต้หวันกำลังมีแผนการจัดตั้งศูนย์วิจัยทางทะเลแห่งใหม่

ทั้ง จีน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย บรูไน และไต้หวันต่างอ้างกรรมสิทธิเหนือหมู่เกาะทั้งหมด หรือบางส่วน ในทะเลจีนตอนใต้ ซึ่งเห็นกันว่าเป็นที่ที่มีทรัพยากรน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

ขณะที่ จีน เวียดนาม และฟิลิปปินส์มีกรณีพิพาทขัดแย้งกันในเรื่องนี้อย่างโจ่งแจ้ง แต่ไต้หวันไม่อยู่ในสภาพที่จะแสดงท่าทีแข็งกร้าวได้อย่างรัฐบาลประเทศอื่น ๆ ในบริเวณนั้น จีนไม่เพียงแต่อ้างกรรมสิทธิเหนืออาณาเขตในทะเลจีนตอนใต้เท่านั้น แต่ยังถือว่า ไต้หวันเป็นมณฑลหนึ่งของจีนที่แยกตัวออกมาด้วย และจีนห้ามพันธมิตรทางการทูตของตนทั่วเอเชียติดต่อเจรจาอย่างเป็นทางการกับไต้หวัน ทางการไต้หวันพยายามญาติดีกับจีนมากขึ้นหลังจากเป็นปรปักษ์กันมานานหลายสิบปี และพยายามหาสัมพันธภาพทางการค้าที่เป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย

ตอนนี้ไต้หวันกำลังทำงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีแผนการสำหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่หมู่เกาะปะการังตงซา เพื่อเป็นการแสดงกรรมสิทธิในบริเวณหมู่เกาะปะการังแห่งหนึ่งในบริเวณนั้น

ไต้หวันเห็นว่า การพยายามทำงานเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล และการประมงที่ไต้หวันทำอยู่ที่หมู่เกาะปะการังนั้น เป็นการแสดงพลังของตนอย่างนุ่มนวลในการอ้างสิทธิเหนือหมู่เกาะดังกล่าว

ไต้หวันเชื่อว่า การทำงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างที่ไต้หวันกำลังทำอยู่ที่หมู่เกาะปะการังตงซานั้น เป็นเป้าหมายที่ปฏิบัติกันทั่วโลก และจะได้รับความสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศอื่น ๆ ว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับโลก

ขณะนี้ เฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐบาลและนักวิจัยเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตพิเศษให้เดินทางไปหมู่เกาะตงซา แต่ต่อไปไต้หวันจะเปิดให้คนทั่วไปเดินทางไปที่หมู่เกาะนั้นได้ ซึ่งจะมีเรือข้ามฟากและเที่ยวบินบริการ

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG