ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์คุณชลธร ดำรงศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมคุณภาพงาน และกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการ การพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี


เอสซีจี หรือบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทแนวหน้าที่ได้ดำเนินนโยบายด้าน การพัฒนาอย่างยั่งยืนติดต่อกันมาหลายสมัย

คุณชลธร ดำรงศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมคุณภาพงาน และกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการ การพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี ซึ่งเพิ่งมาเข้าร่วมการประชุมสัมมนาด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน จากทัศนะของธุรกิจ ที่นครนิวยอร์ค ได้ระบุถึงนโยบายด้านนี้ของเอสซีจี ตลอดจนประเด็นปัญหาในการปฏิบัติตามนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ดังที่ชนิดา อังคณารักษ์ บันทึกมาเสนอ

XS
SM
MD
LG