ลิ้งค์เชื่อมต่อ

กลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อการเกษตรแบบยั่งยืนรณรงค์ให้ใช้แนวทางเกษตรชีวภาพเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มปริมาณอาหารโลก


กลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อการเกษตรแบบยั่งยืนรณรงค์ให้ใช้แนวทางเกษตรชีวภาพเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มปริมาณอาหารโลก

รายงานล่าสุดขององค์การอาหารและการเกษตรสหประชาชาติระบุว่าราคาอาหารโลกกำลังเพิ่มสูงขึ้นเกือบถึงระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่ และคาดว่าความต้องการอาหารโลกจะเพิ่มขึ้น 70% ในช่วงกลางศตวรรษนี้ ประกอบกับการที่สภาพภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงและราคาเชื้อเพลิงสูงขึ้น ต่างเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตทางการเกษตรซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาขาดแคลนอาหารทั่วโลก

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรแบบยั่งยืนบอกไว้ว่า ดินดีคือรากฐานสำคัญแห่งความรุ่งเรืองของประเทศต่างๆ และเมื่อไม่นานมานี้ เจ้าชายชาร์ลสแห่งเวลส์ผู้ทรงเป็นนักการเกษตรชีวภาพมานานหลายสิบปี ทรงปราศรัยที่กรุงวอชิงตันถึงความสำคัญของดินที่ดีว่าจะส่งผลให้พืชพรรณ สัตว์และมนุษย์ดีตามไปด้วย เจ้าชายชาร์ลสตรัสว่าหากเรายังทำให้ดินเสื่อมสภาพดังเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ทุนหรือทรัพยากรสำคัญของธรรมชาตินี้ก็จะสูญเสียความสามารถในการฟื้นตัว และนั่นหมายถึงระบบเศรษฐกิจก็จะพังทลายในเวลาไม่นานเช่นกัน

กลุ่มความเคลื่อนไหวเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนมองว่า ปัจจุบันทุนตามธรรมชาติหรือดินกำลังถูกคุกคามจากการเกษตรเชิงพาณิชย์ที่เน้นพึ่งพาปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ซึ่งนักวิทยาศาสตร์การเกษตรเช่นคุณ Hans Herren กล่าวว่าที่จริงแล้วสารเคมีสังเคราะห์เหล่านั้นไม่มีความจำเป็นทางการเกษตร และให้ผลร้ายมากกว่าผลดี เพราะอาจปนเปื้อนในอาหาร เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ และยังทำลายระบบนิเวศน์

คุณ Herren แนะนำให้ใช้กระบวนการทางธรรมชาติ เช่นใช้ตัวต่อในการกำจัดศัตรูพืชแทนยาฆ่าแมลง ซึ่งเป็นการกำจัดต้นตอของปัญหาไม่ใช่รักษาตามอาการเหมือนที่ทำกันอยู่ในปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์ผู้นี้บอกว่าการรักษาตามอาการหรือแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนั้น ดีต่อภาคธุรกิจเพียงอย่างเดียว

แต่การเกษตรแบบชีวภาพอย่างยั่งยืนก็อาจดีต่อธุรกิจและหมายถึงผลกำไรได้เช่นกัน หากเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการทางชีวภาพนั้น และอาจหมายถึงต้นทุนการผลิตที่ลดลงจากการลดค่าใช้จ่ายด้านปุ๋ยและยาฆ่าแมลง

อย่างไรก็ตามในส่วนของผู้บริโภค ปัจจุบันสินค้าเกษตรชีวภาพหรือ Organic ยังคงมีราคาแพงกว่าสินค้าเกษตรทั่วไปอยู่มาก เกี่ยวกับเรื่องนี้เจ้าชายชาร์ลสทรงอธิบายว่ามีเหตุผลสำคัญ 2 ประการ เหตุผลแรกคือระบบการให้เงินอุดหนุนแก่เกษตรกรนั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่การเกษตรแบบพาณิชย์ที่เป็นรากฐานของปัญหาต่างๆ เหตุผลข้อสองคือมิได้มีการนำความสูญเสียหรือต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมมาคิดคำนวณรวมในราคาพืชผลทางการเกษตรทั่วไปเหล่านั้นด้วย

เจ้าชายแห่งเวลส์ทรงระบุว่าอัตราความสูญเสียจากการเกษตรเชิงพาณิชย์กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงยิ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีทำการเกษตรให้เร็วที่สุด ซึ่งคุณ Hans Herren เห็นด้วยในเรื่องนี้ และได้ร่วมกับนักวิทยาศาสตร์อีกราว 400 คนจัดทำรายงานเรื่องการเกษตรอย่างยั่งยืนเพื่อรักษาระบบนิเวศน์และเพิ่มปริมาณอาหารโลกไปพร้อมๆกัน

แม้ว่าประเด็นเรื่องการเกษตรแบบยั่งยืนนี้กำลังถูกต่อต้านจากชุมชนเกษตรจำนวนมาก พร้อมข้อสงสัยว่าจะมีอาหารเพียงพอเลี้ยงประชากรโลกในอนาคตได้อย่างไรหากไม่ใช้ปุ๋ยและยาฆาแมลง แต่ถึงกระนั้นกลุ่มความเคลื่อนไหวเพื่อการเกษตรแบบยั่งยืนก็กำลังเติบโตเบ่งบานอย่างต่อเนื่อง โดยที่ไม่ต้องอาศัยสารเคมีช่วยแต่อย่างใด

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG