ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ศาลสูงสหรัฐฯ มีคำวินิจฉัยเข้าข้างนายจ้าง


Supreme Court
Supreme Court

เมื่อวันจันทร์ ศาลสูงของสหรัฐฯ มีมติด้วยคะแนน 5 ต่อ 4 ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง โดยเห็นว่านายจ้างสามารถห้ามคนงานไม่ให้รวมตัวกันเพื่อโต้แย้งและร้องเรียนเกี่ยวกับสภาพการทำงานหรือเรื่องค่าจ้างได้

คำวินิจฉัยนี้นับว่าเป็นชัยชนะของฝ่ายนายจ้าง เพราะศาลสูงสหรัฐฯ มีความเห็นว่า ผู้ประกอบธุรกิจสามารถบังคับให้พนักงานต้องใช้วิธีไกล่เกลี่ยเจรจา โดยไม่จำเป็นต้องใช้กระบวนการทางศาลเพื่อแก้ปัญหาขัดแย้งเกี่ยวกับการทำงาน

ถึงแม้คำวินิจฉัยของศาลสูงสหรัฐฯ นี้ จะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงถึงสมาชิกสหภาพแรงงานก็ตาม แต่ขณะนี้มีคนอเมริกันถึงราว 25 ล้านคน ทำงานภายใต้สัญญาจ้างซึ่งห้ามการรวมตัวเพื่อเจรจาต่อรอง เมื่อมีปัญหาข้อพิพาทด้านแรงงานกับนายจ้าง

XS
SM
MD
LG