ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การบริโภคน้ำตาลในอาหารมากเกินไปเพิ่มความเสี่ยงการตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ


การวิจัยชิ้นใหม่ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ JAMA Internal Medicine ชี้ว่า การบริโภคน้ำตาลซึ่งเติมอยู่ในอาหารมากเกินไปจะเพิ่มความเสี่ยงของการเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจขึ้นเป็นสองเท่าตัว โดยนักวิจัยบอกว่าผู้ที่บริโภคน้ำตาลเกินกว่า 20 % ของปริมาณแคลอรี่เฉลี่ยต่อวันจะมีโอกาสเสียชีวิตมากขึ้นเป็นสองเท่าตัว

โดยปกติแล้วค่าแคลอรี่เฉลี่ยต่อวันของคนธรรมดาอยู่ที่ 2,000 แคลอรี่ และการดื่มน้ำอัดลมเพียงหนึ่งกระป๋องก็จะให้ค่าแคลอรี่ราว 7 % ของจำนวนแคลอรี่ในแต่ละวัน แต่การวิจัยนี้มุ่งที่น้ำตาลซึ่งใส่เติมลงในอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ ไม่ใช่น้ำตาลซึ่งร่างกายได้จากผักหรือผลไม้โดยทั่วไป

ก่อนหน้านี้เคยมีการศึกษาความเกี่ยวพันระหว่างการบริโภคน้ำตาลกับโรคอ้วนมาแล้ว แต่ครั้งนี้การศึกษามุ่งเน้นที่ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคน้ำตาลมากกว่าปกติ กับการเสียชีวิตด้วยโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจ
XS
SM
MD
LG