ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การดื่มเหล้าอย่างไม่ยับยั้งเกี่ยงโยงกับการที่สมองเสียหาย และการบาดเจ็บของนักศึกษามหาวิทยาลัย


การดื่มเหล้าอย่างไม่ยับยั้งเกี่ยงโยงกับการที่สมองเสียหาย และการบาดเจ็บของนักศึกษามหาวิทยาลัย
การดื่มเหล้าอย่างไม่ยับยั้งเกี่ยงโยงกับการที่สมองเสียหาย และการบาดเจ็บของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ในสหรัฐ การดื่มสุรามากเกินไปในหมู่นักศึกษากำลังเป็นปัญหาร้ายแรงตามมหาวิทยาลัยเกือบทั่วทุกแห่ง และขณะที่การศึกษาวิจัยใหม่บ่งชี้ว่า การดื่มเหล้าอย่างไม่ยับยั้ง มีความเกี่ยวโยงกับสมองเสียหาย การสูญเสียความทรงจำชั่วคราว และอัตราการได้รับบาดเจ็บสูงนั้น มหาวิทยาลัยทั่วสหสสรัฐกำลังจัดโครงการใหม่ขึ้นมาเพื่อกระตุ้นความตระหนักรู้เกี่ยวกับอันตรายของการเสพสุรายาเมา

ในสหรัฐ การดื่มสุรามากเกินไปในหมู่นักศึกษากำลังเป็นปัญหาร้ายแรงตามมหาวิทยาลัยเกือบทั่วทุกแห่ง และขณะที่การศึกษาวิจัยใหม่บ่งชี้ว่า การดื่มเหล้าอย่างไม่ยับยั้ง มีความเกี่ยวโยงกับสมองเสียหาย การสูญเสียความทรงจำชั่วคราว และอัตราการได้รับบาดเจ็บสูงนั้น มหาวิทยาลัยทั่วสหรัฐกำลังจัดโครงการใหม่ขึ้นมาเพื่อกระตุ้นความตระหนักรู้เกี่ยวกับอันตรายของการเสพสุรายาเมา

ตามรานงานของสถาบันแห่งชาติด้านการเสพยาเสพติดนั้น 42 % ของนักศึกษาอเมริกันดื่มเหล้าแบบไม่ยับยั้ง

XS
SM
MD
LG