ลิ้งค์เชื่อมต่อ

IMF เชื่อว่าการเติบโตของเศรษฐกิจจีนจะช่วยให้เศรษฐกิจเอเชียขยายตัวด้วยในปีนี้


IMF เชื่อว่าการเติบโตของเศรษฐกิจจีนจะช่วยให้เศรษฐกิจเอเชียขยายตัวด้วยในปีนี้

IMF ชี้ว่าปัญหาหนี้ภาครัฐในยุโรป ปัญหาเงินเฟ้อในประเทศที่เศรษฐกิจกำลังเติบโต ราคาน้ำมันโลกแพงและความวุ่นวายทางการเมืองในตะวันออกกลาง ยังคงเป็นภัยคุกคามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน และว่าเศรษฐกิจจีนจะยังคงเติบโตระดับสูงในปีนี้ และจะช่วยฉุดดึงเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียให้เติบโตขึ้น

กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ชี้ว่าเศรษฐกิจโลกจะเติบโตเฉลี่ยราว 4.5% ในปีนี้และปีหน้า แต่นาย Olivier Blanchard หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ IMF กล่าวว่าตัวเลขที่ดูสดใสดังกล่าวนั้น มีความไม่สมดุลอย่างมากซ่อนอยู่ นาย Blanchard กล่าวว่าหากมองลึกในรายละเอียดจะเห็นว่า เศรษฐกิจประเทศพัฒนาแล้วจะเติบโตเพียง 2.5% ในช่วง 2 ปีข้างหน้า ในขณะที่คาดว่าประเทศเศรษฐกิจกำลังเติบโตและประเทศกำลังพัฒนาจะมีการขยายตัวของเศรษฐกิจราว 6.5% โดยมีจีนเป็นผู้นำด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ย 9.6% ต่อปี ตามด้วยอินเดียที่ 8%

IMF ระบุว่าปัจจุบันความต้องการในประเทศจีนได้ปรับเปลี่ยนจากภาครัฐไปเป็นภาคเอกชนเป็นหลัก โดยปริมาณการบริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของสินเชื่อและนโยบายกระตุ้นรายได้ในครัวเรือนนาย Abdul Abiad นักเศรษฐศาสตร์ของ IMF กล่าวว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนจะช่วยให้เศรษฐกิจเอเชียเติบโตตามไปด้วยทั้งในปัจจุบันและอนาคต

อย่างไรก็ตาม รายงานภาพรวมเศรษฐกิจโลกประจำปีของ IMF ระบุว่าปริมาณการส่งออกของประเทศในเอเชียปีนี้จะลดลงเล็กน้อย พร้อมเตือนว่าการที่เอเชียพึ่งพาการส่งออกมากเกินไปทำให้เกิดความเสี่ยงได้ เนื่องจาก 2 ใน 3 หรือราว 66% ของความต้องการสินค้าที่ผลิตในเอเชียนั้นมาจากภูมิภาคอื่น ดังนั้นการที่เศรษฐกิจยุโรปยังคงประสบปัญหาจึงอาจส่งผลร้ายต่อภาคภารส่งออกของเอเชียได้เช่นกัน

นอกจากนี้นักเศรษฐศาสตร์ของ IMF ยังระบุถึงความเสี่ยงของเศรษฐกิจเอเชียซึ่งเกิดจากภาวะเงินเฟ้อในหลายประเทศเช่นจีนและอินเดีย รวมทั้งความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจญี่ปุ่นภายหลังภัยพิบัติครั้งใหญ่ นาย Abdul Abiad กล่าวว่าเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นได้ประเมินความเสียหายจากภัยพิบัติล่าสุด ว่าอาจมีมูลค่าราว 3-5% ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP หรือราว 2 เท่าของมูลค่าความเสียหายจากแผ่นดินไหวที่เมืองโกเบเมื่อหลายปีก่อน และความไม่แน่นอนอีกประการหนึ่งของญี่ปุ่นคือระยะเวลาในการฟื้นฟูบูรณะประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจและพลังงาน

ทางด้านนาย Olivier Blanchard ชี้ว่าเวลานี้ทั้งประเทศพัฒนาแล้วและประเทศเศรษฐกิจกำลังเติบโตหรือประเทศกำลังพัฒนาต่างประสบปัญหาเศรษฐกิจแตกต่างกัน หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ IMF กล่าวว่าประเทศพัฒนาแล้วต้องพยายามลดยอดขาดดุลงบประมาณลงให้ได้และต้องพึ่งพาความต้องการจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น ในขณะที่ประเทศเศรษฐกิจกำลังเติบโตต้องลดการพึ่งพาความต้องการจากภายนอกให้น้อยลงและกระตุ้นการบริโภคในประเทศมากขึ้น

นาย Blanchard ยังเสริมด้วยว่าอีกวิธีหนึ่งที่ประเทศกำลังเติบโตอย่างจีนและอินเดียจะช่วยรักษาสมดุลของเศรษฐกิจโลกได้ คือการปล่อยสกุลเงินของตนให้แข็งค่าเร็วขึ้น โดยรายงานของ IMF ชี้เฉพาะไปที่ค่าเงินหยวนจีน โดยบอกว่าหากเงินหยวนมีค่าแข็งขึ้นจะช่วยลดแรงกดดันเรื่องภาวะเงินเฟ้อในประเทศและช่วยรักษาสมดุลการค้าโลกและงบประมาณของประเทศต่างๆได้ดีขึ้นด้วย

IMF ระบุว่าขณะนี้ปัญหาเงินเฟ้อเช่นเดียวกับที่เกิดในประเทศจีนกำลังเกิดขึ้นในประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆในเอเชีย และคาดว่าปีนี้เอเชียจะมีอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยราว 6%

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG