ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การดื่มสุราเพื่อคลายเครียด อาจทำให้นักดื่มกลายเป็นผู้ติดสุราได้


ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การดื่มสุราเพื่อคลายเครียด อาจทำให้นักดื่มกลายเป็นผู้ติดสุราได้
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การดื่มสุราเพื่อคลายเครียด อาจทำให้นักดื่มกลายเป็นผู้ติดสุราได้

ผลการศึกษาวิจัยเรื่องการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเพื่อคลายความเครียดนี้ แสดงให้เห็นว่า แอลกอฮอลกับความเครียดมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน แต่นักวิจัยเตือนว่าการเปลี่ยนวิธีที่ร่างกายตอบโต้ต่อความเครียด อาจเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดโรคที่เกี่ยวโยงกับความเครียด เช่นการติดสุราได้

ผลการศึกษาวิจัยเรื่องการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเพื่อคลายความเครียดนี้ แสดงให้เห็นว่า แอลกอฮอลกับความเครียดมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน

นักวิจัย Emma Childs ของมหาวิทยาลัยชิคาโกและผู้ร่วมเขียนรายงานเรื่องนี้ อธิบายว่า ปฏิกิริยาของร่างกายต่อความเครียด แยกผลกระทบทางร่างกายออกจากอารมณ์ความรู้สึก และก็เกิดขึ้นในเวลาที่ต่างกัน หลังจากเกิดความเครียด ตัวอย่างเช่น หัวใจเต้นเร็วขึ้น ความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้น และการปล่อยคอร์ติโซล (cortisol) ฮอร์โมน เกิดขึ้นและสลายตัวลงในเวลาที่ต่างจากการมีความรู้สึกเครียดในเชิงลบเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้น การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ก็อาจมีผลกระทบที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับเวลาที่เจ้าตัวดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลหลังเกิดความเครียด

การศึกษาวิจัยให้อาสาสมัครชายที่มีสุขภาพดี 25 คน ทำงานต่างกันสองอย่าง อย่างหนึ่งเป็นงานที่ทำให้เกิดความเครียด เช่น การกล่าวปราศัยในที่สาธารณะ และงานอีกอย่างหนึ่งที่ไม่มีความเครียด

หลังการทำงานที่ว่าแล้ว อาสาสมัคร ซึ่งแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม รับการถ่ายเครื่องดื่มทาง I.V. ซึ่งเท่ากับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลสองแก้ว และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอลในเวลาที่ต่างกัน นักวิจัยวัดผลกระทบทั้งทางอารมณ์และร่างกาย

Emma Childs นักวิจัยของมหาวิทยาลัยชิคาโก ผู้ร่วมเขียนรายงานการศึกษานี้ บอกว่า ผลที่ได้แสดงให้เห็นความสัมพันธ์สองทางระหว่างแอลกอฮอลกับความเครียด กล่าวคือ แอลกอฮอลสามารถเปลี่ยนวิธีที่ร่างกายจัดการกับความเครียด โยลดการปล่อยคอร์ติโซลฮอร์โมน และยืดเวลาที่รู้สึกเครียดออกไปอีก

ความเครียดยังสามารถเปลี่ยนความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการดื่มแอลกอลฮอลด้วย โดยลดความรู้สึกสบายๆจากการดื่มแอลกอฮอล หรือทำให้กระหายอยากดื่มแอลกอฮอลเพิ่มขึ้นได้ด้วย

ตามปกติ การที่ร่างกายตอบโต้ความเครียด เป็นประโยชน์ในลักษณะที่ช่วยให้คนเราตอบโต้ต่อเหตุการณ์ที่ไม่ดีได้ เพราะฉะนั้น การเปลี่ยนวิธีที่ร่างกายตอบโต้ต่อความเครียด อาจไปเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดโรคที่เกี่ยวโยงกับความเครียดได้ ซึ่งโรคหนึ่งนั้น คือการติดสุรา

รายงานการวิจัยฉบับนี้ จะตีพิมพ์ในวารสาร Alcoholism: Clinical & Experimental Research ฉบับเดือนตุลาคม ศกนี้

XS
SM
MD
LG