ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ผู้เชี่ยวชาญในสหรัฐกำลังพัฒนาเซลอินซูลินบำบัดจากผนังมดลูกมนุษย์


ผู้เชี่ยวชาญในสหรัฐกำลังพัฒนาเซลอินซูลินบำบัดจากผนังมดลูกมนุษย์

ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าในอนาคตอาจสามารถใช้เซลผลิตอินซูลินที่ปลูกจากเซลในผนังมดลูกของผู้หญิงรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานหญิงที่มีอาการเบาหวานประเภทที่หนึ่งคือร่างกายไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินออกมาย่อยน้ำตาลได้เพียงพอทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดขาดสมดุล

นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยเยลในรัฐคอนเนคติกัทได้ทดลองดึงสะเต็มเซลออกมาจากผนังมดลูกของมนุษย์แล้วนำไปปลูกให้กลายเป็นเซลที่ทำหน้าที่สร้างสารอินซูลิน สะเต็มเซลเป็นเซลหลักที่หากได้รับการดูแลให้อาหารอย่างถูกต้องสามารถปลูกให้เป็นเซลส่วนใดก็ได้ในร่างกายมนุษย์ ปกติแล้วสะเต็มเซลที่ดึงจากผนังมดลุกผู้หญิงที่ใช้ในการทดลองนี้ เป็นส่วนที่ก่อตัวหนาขึ้นในผนังมดลูกและลอกออกไปในช่วงที่ผู้หญิงมีประจำเดือน

หลังจากทีมนักวิจัยได้ปลูกเซลได้แล้ว ก็ใช้เซลบำบัดฉีดเข้าไปในเนื้อเยื่อรอบๆไตของหนูทดลองที่มีปัญหาตับอ่อนไม่ผลิตสารอินซูลินออกมาช่วยย่อยสลายน้ำตาลกลูโคลสในอาหารที่ทานเข้าไปให้กลายเป็นพลังงาน

คุณหลุยส์ ดีเปาโล หัวหน้าฝ่ายการเจริญพันธุ์วิทยาจากสถาบันเพื่อการพัฒนาสุขภาพเด็กและประชาชนแห่งชาติของสหรัฐ ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการวิจัยนี้ บอกกับผู้สื่อข่าววีโอเอว่า หนูทดลองที่ได้รับเซลอินซูลินบำบัดมีอาการตื่นตัวมากขึ้นและดูสุขภาพแข็งแรงกว่าหนูทดลองที่มีอาการเบาหวานแต่ไม่ได้รับเซลบำบัด แต่เขาบอกว่าเซลอินซูลินบำบัดนี้ไม่ได้รักษาอาการเบาหวานของหนูทดลองให้หายขาด หนูทดลองยังมีปริมาณน้ำตาลในเลือดสูงอยู่ซึ่งเป็นสัญญาณว่าร่างกายยังผลิตอินซูลินไม่พอในการควบคุมโรค

คุณหลุยส์ ดีเปาโลกล่าวว่านั่นเป็นเพราะว่าเซลที่ปลูกจากเซลในผนังมดลูกนี้ผลิตอินซูลินได้น้อยกว่าเซลในตับอ่อนจริงๆราวยี่สิบถึงสามสิบเท่า คุณดีปาโลเชื่อว่าคงต้องใช้เวลาอีกหลายปีก่อนที่จะสามารถใช้เซลอินซูลินบำบัดนี้ในการรักษาผู้ป่วยเบาหวาน เขาบอกว่าทีมนักวิจัยต้องหาทางปลูกเซลเบต้าตัวใหม่ที่ผลิตอินซูลินได้มากขึ้นกว่าที่ทำได้ในการทดลองนี้

คุณหลุยส์ ดีเปาโล กล่าวว่าผลการทดลองครั้งล่าสุดนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการหาวิธีรักษาผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่หนึ่งที่ตับอ่อนผลิตสารอินซูลินออกมาน้อยเกินไปทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดผิดปกติคือสูงหรือต่ำเกินไปแต่ใช้รักษาผู้ป่วยเบาหวานประเภทสองไม่ได้เพราะว่าผู้ป่วยอย่างหลังนี้มีอาการตับอ่อนผลิตอินซูลินได้ปกติแต่ร่างกายกลับมีปัญหาในการนำอินซูลินไปใช้

หนูทดลองที่นักวิจัยมหาวิทยาลัยเยลใช้ในการทดลองเป็นหนูที่ผสมพันธุ์ขึ้นมาให้ขาดระบบภูมิคุ้มกันทำให้หนูทดลองไม่ต่อต้านเซลบำบัดซึ่งเป็นเซลจากร่างกายมนุษย์

คุณหลุยส์ ดีเปาโล กล่าวว่าหากจะใช้วิธีนี้รักษาผู้ป่วยเบาหวานหญิงประเภทที่หนึ่งจะต้องใช้สะเต็มเซลจากมดลูกของตัวผู้ป่วยแต่ละคนเองเพื่อลดปัญหาการต่อต้านเซลบำบัดในขั้นตอนการปลูกถ่ายเซลในตัวผู้ป่วย

ในขณะเดียวกัน ทีมนักวิจัยทีมเดียวกันนี้ยังได้ทดลองนำสะเต็มเซลที่ได้จากผนังมดลูก ปลูกเป็นเซลสมองที่แข็งแรง ในเชิงทฤษฏีเซลสมองที่ปลูกขึ้นมานี้สามารถใช้ปลูกถ่ายทดแทนเซลสมองที่เสื่อมถอยในผู้ป่วยโรคความจำเสื่อมแบบพากินสันส์ แต่ตอนนี้ยังไม่มีผลการศึกษาเรื่องนี้ออกมาเพราะทีมนักวิจัยยังไม่ได้นำเซลบำบัดสมองไปทดลองในสัตว์ทดลอง

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG