ลิ้งค์เชื่อมต่อ

องค์การอนามัยโลกแนะนำแนวทางการบำบัดรักษาโรคเอดส์ว่า ยิ่งเริ่มต้นได้เร็วเท่าไหร่ ยิ่งเป็นโอกาสช่วยชีวิตผู้ป่วยให้ยืดยาวต่อไปได้มากขึ้น


องค์การอนามัยโลกแนะนำแนวทางการบำบัดรักษาโรคเอดส์ว่า ยิ่งเริ่มต้นได้เร็วเท่าไหร่ ยิ่งเป็นโอกาสช่วยชีวิตผู้ป่วยให้ยืดยาวต่อไปได้มากขึ้น
องค์การอนามัยโลกแนะนำแนวทางการบำบัดรักษาโรคเอดส์ว่า ยิ่งเริ่มต้นได้เร็วเท่าไหร่ ยิ่งเป็นโอกาสช่วยชีวิตผู้ป่วยให้ยืดยาวต่อไปได้มากขึ้น

แม้โลกจะยังหาตัวยามารักษาโรคเอดส์ให้หายขาดไม่ได้ แต่ก็มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาในเรื่องการบำบัดเยียวยาที่ช่วยยืดอายุผู้ป่วยด้วยโรคนี้ อย่างไรก็ตาม แต่ละประเทศมีข้อจำกัดในเรื่องทรัพยากรที่จะใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนของตน โดยเฉพาะประเทศที่ยากจน ในกรณีเช่นนั้น ผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่า การให้การบำบัดรักษาแต่เนิ่นๆ เป็นการใช้ทรัพยากรในเรื่องนี้ที่ได้ผลมากที่สุด

แม้โลกจะยังหาตัวยามารักษาโรคเอดส์ให้หายขาดไม่ได้ แต่ก็มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาในเรื่องการบำบัดเยียวยาที่ช่วยยืดอายุผู้ป่วยด้วยโรคนี้ อย่างไรก็ตาม แต่ละประเทศมีข้อจำกัดในเรื่องทรัพยากรที่จะใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนของตน โดยเฉพาะประเทศที่ยากจน ในกรณีเช่นนั้น ผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่า การให้การบำบัดรักษาแต่เนิ่นๆ เป็นการใช้ทรัพยากรในเรื่องนี้ที่ได้ผลมากที่สุด

ในขณะที่ราคายาต้านโรคเอดส์มีราคาถูกลง และการบำบัดรักษากระจายออกไปถึงผู้ป่วยโดยรวมมากขึ้น ค่าใช้จ่ายสำหรับยาเหล่านี้ก็ยังนับว่าสูง โดยเฉพาะสำหรับประเทศที่ยากจน หลายต่อหลายประเทศกำลังพยายามหาลู่ทางที่จะใช้จ่ายเงินในเรื่องนี้ โดยให้ได้ผลมากที่สุด และนักวิจัยโรคติดเชื้อ Rochelle Wolensky แห่งมหาวิทยาลัย Harvard กล่าวว่า คำแนะแนวขององค์การอนามัยโลกให้ประโยชน์ได้ในเรื่องนี้

เธอกล่าวว่า คำแนะแนวอธิบายถึงแนวคิดที่อาศัยความเสมอภาคเป็นหลัก กล่าวคือ ผู้ป่วยทุกรายจะได้รับตัวยาและกระบวนการบำบัดรักษาอย่างเดียวกัน เปรียบเทียบกับการตั้งเป้าว่า จะพยายามช่วยชีวิตผู้ป่วยให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หรือการใช้ทรัพยากรอย่างได้ผลคุ้มค่าที่สุด

นักวิจัยผู้นี้และเพื่อนร่วมทีมงาน ใช้ข้อมูลที่เก็บมาจากคลีนิคในแอฟริกาและอินเดีย และอาศัยหุ่นจำลอง หรือโมเดลคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ เพื่อจะดูว่าแนวทางใดจะได้ผลดีที่สุด

นักวิจัยโรคติดเชื้อ Rochelle Wolensky ของมหาวิทยาลัย Harvard กล่าวว่า การวิเคราะห์ ไม่ว่าจะมองจากจุดยืนของคลีนิคที่ให้การบำบัดรักษา หรือจากจุดยืนของการใช้จ่ายเงินให้คุ้มค่า ระบุเหมือนกันว่า สิ่งแรกที่ควรทำ คือการให้ยาต้านเอดส์แต่เนิ่นๆ ช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตอยู่ได้ในช่วงห้าปีแรกเป็นอย่างมาก และยืดอายุคนไข้ให้อยู่ได้นานขึ้นด้วย

ปัญหาก็คือ การใช้เงินให้ได้ผลมากที่สุดนี้ มิได้หมายความว่า จะมีเงินช่วยให้ทำเช่นนั้นได้เสมอไป โดยเฉพาะสำหรับรัฐบาลของประเทศยากจน และไม่ว่าประเทศนั้นๆจะร่ำรวยหรือไม่ก็ตาม ก็ยังต้องมีการตัดสินใจว่า การบำบัดรักษาที่จะให้แก่ผู้ป่วยได้นั้น จะเพิ่มระดับจากขั้นต้นขึ้นไปได้สักกี่ระดับป เพราะในที่สุด ผู้ป่วยแต่ละราย ก็จะต้องรับการบำบัดรักษาที่แตกต่างกันออกไป บางคนอาจจะต้องใช้ตัวยาเพิ่มขึ้นไปในระดับที่สอง และบางคนก็อาจจะต้องขึ้นไปถึงระดับที่สาม

นักวิจัย Rochelle Wolensky ให้ความเห็นส่งท้ายว่า ประวัติศาสตร์ได้ชี้ให้เห็นมาแล้วว่า เมื่อมีความกดดันจากนานาชาติต่อบริษัทผู้ผลิตยา ราคาของยาลดลงได้ ซึ่งจะช่วยให้รัฐบาลให้การบำบัดรักษาผู้ป่วยในประเทศของตนได้มากขึ้น แต่เมื่อยังไปไม่ถึงจุดนั้น เธอให้คำแนะนำว่า เป้าหมายของแต่ละประเทศ ควรจะมุ่งเน้นไปในการบำบัดรักษาผู้ป่วยให้ได้จำนวนมากที่สุด และให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

บทวิเคราะห์ของนักวิจัยผู้นี้ตีพิมพ์ไว้ในวารสาร Public Library of Science ฉบับล่าสุด

XS
SM
MD
LG