ลิ้งค์เชื่อมต่อ

โปรตีนเหลวในกระดูกสันหลัง สามารถช่วยให้วินิจฉัยว่าใครเป็นโรคอัลไซม์เมอรส์ได้


นักวิจัยที่เบลเยี่ยมพบว่า การวัดปริมาณโปรตีนบางชนิดในโปรตีนเหลวที่อยู่ในกระดูกสันหลังสามารถช่วยให้วินิจฉัยและพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำว่า ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับความทรงจำจะเป็นโรคที่ทำให้สมองเสื่อมหรือโรคอัลไซม์เมอร์สนั้นได้อย่างแม่นยำ

นักวิจัยกีเอิร์ต เดอ เเมเออร์ และคณะที่มหาวิทยาลัยเก็นท์ ประเทศเบลเยี่ยมระบุไว้ในรายงานที่ลงพิมพ์อยู่ในวารสาร Archives of Neurology ว่าจากการวัดปริมาณโปรตีนเหลวเบต้า เอมายลอยด์ และโปรตีนเทาในกระดูกสันหลังทำให้สามารถตรวจพบโรคอัลไซม์เมอร์สได้อย่างแม่นยำในหมู่คนไข้ที่เป็นโรคนั้นร้อยละ90 คณะนักวิจัยยังสามารถตรวจพบในหมู่ผู้ที่มีความทรงจำบกพร่องผู้ซึ่งจะเป็นโรคอัลไซม์เมอรส์ในขั้นต่อไปภายในห้าปีนั้นได้ถูกต้องหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็ม คณะนักวิจัยยังสามารถตรวจพบโปรตีนเหลวเหล่านั้นในหมู่ผู้ที่สมองทำงานเป็นปรกติดีนั้นร้อยละ36

งานวิจัยดังกล่าวเป็นงานวิจัยล่าสุดที่แสดงว่าการวัดปริมาณโปรตีนเหลวในกระดูกสันหลังที่เกี่ยวโยงกับโรคอัลไซม์เมอร์สนี้ช่วยในการวินิจฉัยเกี่ยวกับโรคอัลไซม์เมอร์สได้

ในการศึกษาวิจัย นักวิจัยกีเอิร์ต เดอ แมเออร์ และคณะนักวิจัยวิเคราะห์โปรตีนเหลวในกระดูกไขสันหลังของผู้ใหญ่จำนวน114คนผู้ซึ่งสมองทำงานเป็นปรกติ ผู้ใหญ่อีก200คนผู้ซึ่งความทรงจำบกพร่องอย่างเบาบาง และผู้ใหญ่อีก102คนผู้เป็นโรคอัลไซม์เมอร์ส คณะนักวิจัยพบโปรตีนชนิดหนึ่งที่เกี่ยวโยงกับโรคอัลไซม์เมอร์สและโปรตีนอีกชนิดหนึ่งซึ่งบ่งชี้ว่าสมองทำงานอย่างสมบูรณ์ดี คณะนักวิจัยพบด้วยว่าร้อยละ90ของผู้ที่เป็นโรคอัลไซม์เมอร์สมีเครื่องที่แสดงว่าเป็นโรคนั้นอยู่ในโปรตีนเหลวในกระดูกสันหลัง พบว่ามีโปรตีนดังกล่าวในหมู่ผู้ที่มีความทรงจำและการรับรู้บกพร่องเบาบางร้อยละ72 ตลอดจนพบว่าผู้ที่สมองทำงานเป็นปรกติร้อยละ36มีโปรตีนเหลวชนิดนั้น

ขณะนี้ บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์เห็นพ้องต้องกันว่าโรคอัลไซม์เมอร์สจะแสดงอาการออกมาให้เห็นหลังจากคนเป็นโรคดังกล่าวมาแล้วสิบปีหรือนานกว่านั้น และเมื่อโรคอัลไซม์เมอร์สแสดงอาการออกมาก็ออกจะเป็นการสายเกินไปที่จะช่วยปกป้องสมองคนที่เป็นโรคนั้นได้

นอกจากการตรวจโปรตีนเหลวในกระดูกสันหลังแล้วก็ยังมี PET scansแบบใหม่สำหรับตรวจสมองซึ่งจะช่วยให้พบโปรตีนเหลวเบต้า เอมายลอยด์ ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้เกี่ยวกับโรคอัลไซม์เมอร์ส อนึ่งกำลังมีการทดลองยาใหม่ๆหลายร้อยชนิดซึ่งหวังกันว่าอาจช่วยเปลี่ยนแนวทางเกี่ยวกับโรคนั้นได้

บรรดานักวิจัยกล่าวว่าจะต้องมีการทดสอบที่น่าเชื่อถือได้เมื่อนำเทคนิคดังกล่าวไปใช้ตามคลินิคแพทย์ ต้องทำให้ผู้ป่วยไม่กลัวเกี่ยวกับการเจาะกระดูกสันหลังอันเป็นวิธีสำหรับเอาโปรตีนเหลวในกระดูกสันหลังออกมาตรวจ นอกจากนี้ยังมีปัญหายุ่งยากอีกอย่างหนึ่งคือควรให้แพทย์ใช้เทคนิคนั้นและคนไข้ยินยอมแล้วสำหรับตรวจโรคที่ยังไม่มีทางรักษาได้นี้ไหม? อนึ่งการเจาะกระดูกสันหลังเพื่อเอาโปรตีนเหลวออกมานั้นเป็นเรื่องที่ทำให้เจ็บปวดและปวดศีรษะซึ่งทำให้ทั้งแพทย์และผู้ป่วยอึดอัดใจ ฉะนั้นจึงจะต้องมีการให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อให้พวกเขาสบายใจมากขึ้นถ้าจะต้องมีการเจาะกระดูกสันหลังของพวกเขา

XS
SM
MD
LG