ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์คุณสมจินต์ เปล่งขำ เกี่ยวกับผลกระทบต่อประเทศไทย จากการที่ S&P ลดระดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน ของรัฐบาลสหรัฐ


สัมภาษณ์คุณสมจินต์ เปล่งขำ เกี่ยวกับผลกระทบต่อประเทศไทย จากการที่ S&P ลดระดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน ของรัฐบาลสหรัฐ
สัมภาษณ์คุณสมจินต์ เปล่งขำ เกี่ยวกับผลกระทบต่อประเทศไทย จากการที่ S&P ลดระดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน ของรัฐบาลสหรัฐ

คุณสมจินต์ เปล่งขำ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ค อธิบายถึงผลกระทบต่อประเทศไทย จากการที่สำนักจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือด้านการเงิน Standard & Poor’s หรือ S&P ลดระดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน ของรัฐบาลสหรัฐจากระดับสูงสุด AAA เป็น AA+

ดังที่ชนิดา อังคณารักษ์ บันทึกมาเสนอ

XS
SM
MD
LG