ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักวิจัยเกาหลีใต้สร้างหุ่นยนต์อัจฉริยะช่วยสอนภาษาอังกฤษแทนคน


นักวิจัยเกาหลีใต้สร้างหุ่นยนต์อัจฉริยะช่วยสอนภาษาอังกฤษแทนคน
นักวิจัยเกาหลีใต้สร้างหุ่นยนต์อัจฉริยะช่วยสอนภาษาอังกฤษแทนคน

นักวิจัยของสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกรุงโซลซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเกาหลีใต้ พัฒนาหุ่นยนต์อัจฉริยะเพื่อช่วยสอนภาษาอังกฤษแก่นักเรียนระดับประถม โดยหุ่นยนต์รูปไข่ที่มีล้อทำให้เคลื่อนที่ได้ ชื่อ Engkey นี้จะพูดภาษาอังกฤษเพื่อให้นักเรียนเปล่งเสียงตาม ทั้งยังสอนให้นักเรียนชั้นประถม 6 ร้องเพลงภาษาอังกฤษด้วย อย่างไรก็ตาม เสียงที่ออกมาจากหุ่นยนต์นี้ไม่ใช่ของหุ่นยนต์เอง แต่เป็นเสียงของครูสอนภาษาอังกฤษในฟิลิปปินส์ซึ่งเชื่อมต่อกับห้องเรียนทางระบบประชุมทางไกลหรือ teleconference โดยครูสอนภาษาในฟิลิปปินส์จะสามารถเห็นนักเรียนในชั้นทางจอภาพ แต่นักเรียนจะเห็นภาพครูผู้สอนที่เป็นสตรีผิวขาวทางจอ LCD บนหัวของหุ่นยนต์แทน

หุ่นยนต์อัจฉริยะ Engkey นี้ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า perception technology ซึ่งช่วยให้สามารถเลียนพฤติกรรมของครูผู้เป็นมนุษย์ซึ่งให้เสียงจากอีกที่หนึ่งได้ เช่นเมื่อครูมนุษย์ยกแขนหรือหัวเราะหุ่นยนต์ก็จะยกแขนหรือหัวเราะตาม ผู้อำนวยการโครงการหุ่นยนต์อัจฉริยะบอกว่าเนื่องจากขณะนี้มีชาวเกาหลีใต้ต้องการเรียนภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก แต่ไม่สามารถหาผู้สอนที่มีคุณภาพจากต่างประเทศได้พอ การใช้หุ่นยนต์แบบนี้จึงจะช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนครูรวมทั้งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ด้วย เพราะต้นทุนในการสร้างหุ่นยนต์ Engkey และจ้างครูสอนภาษาอังกฤษในฟิลิปปินส์ เพื่อสอนภาษาผ่านระบบประชุมทางไกลนี้จะตกเพียงปีละราว 600,000 บาทต่อปี หรือราวครึ่งหนึ่งของการจ้างครูจากต่างประเทศไปสอนนักเรียนในเกาหลีใต้

แต่อาจารย์ Yu Do-hyun ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัย Kooknim ในเกาหลีใต้แย้งว่า การเรียนภาษาจากหุ่นยนต์จะทำให้นักเรียนขาดโอกาสการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนจริงที่เป็นมนุษย์ และเมื่อถึงเวลาที่จะต้องสนทนาก็จะทำให้ประหม่าหรือขาดความมั่นใจได้ เพราะไม่เคยฝึกฝนเรื่องนี้กับคนจริงๆ มาก่อน

XS
SM
MD
LG