ลิ้งค์เชื่อมต่อ

อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ที่คึกคักในรัฐโคโลราโดกำลังประสบปัญหาขัดแย้งกับเกษตรกรในเรื่องการขยายพื้นที่และการขาดแคลนน้ำ


อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ที่คึกคักในรัฐโคโลราโดกำลังประสบปัญหาขัดแย้งกับเกษตรกรในเรื่องการขยายพื้นที่และการขาดแคลนน้ำ

San Luis Valley ในรัฐโคโลราโด กำลังเป็นบริเวณที่ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แห่งสำคัญในสหรัฐ โรงไฟฟ้าหลายแห่งในบริเวณนี้ผลิตกระแสไฟฟ้าในระดับใช้งานอุตสาหกรรม แต่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการที่สูงขึ้น และกำลังมีการสร้างโรงไฟฟาแบบนี้เพิ่มอีกหลายแห่ง แต่ San Luis Valley เป็นพื้นที่เกษตรกรรมด้วย มีการปลูกมันฝรั่ง ธัญญพืช อาลฟาลฟา และเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรจึงวิตกว่าอาจสูญเสียพื้นที่ให้แก่อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้น นอกจากนั้นพื้นที่เกษตรกรรมยังถูกคุกคามจากการที่ผืนแผ่นดิน แม่น้ำและชั้นหินอุ้มน้ำใต้หุบเขากำลังเหือดแห้งไป ซึ่งจะมีผลถึงอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ด้วย

San Luis Valley ในรัฐโคโลราโด กำลังเป็นบริเวณที่ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แห่งสำคัญในสหรัฐ โรงไฟฟ้าหลายแห่งในบริเวณนี้ผลิตกระแสไฟฟ้าในระดับใช้งานอุตสาหกรรมและกำลังมีการสร้างโรงไฟฟาแบบนี้เพิ่มอีกหลายแห่ง

ตามกฏหมายรัฐโคโลราโดนั้น กระแสไฟฟ้า 30 % ที่ใช้ในรัฐนี้จะต้องมาจากแหล่งพลังงานแปรรูปหมุนเวียนภายในปี 2563 อย่างไรก็ตาม แม้จะมีแสงแดดตลอดปี แต่ก็ยังผลิตกระแสไฟฟ้าได้ไม่เพียงพอกับความต้องการที่สูงขึ้น

ในหุบเขา San Luis Valley ซึ่งเป็นพื้นที่ภูเขาทะเลทรายกว้างใหญ่ การสร้างฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้รัฐโคโลราโดเป็นรัฐมี่ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใหญ่อับดับ 3 ในสหรัฐ รองจากแคลิฟอร์เนียและนิวเจอร์ซี แต่ก็ยังไม่พอกับความต้องการ และอาจต้องขยายพื้นที่เพิ่มสำหรับการสร้างฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์

แต่ San Luis Valley ก็เป็นพื้นที่เกษตรกรรมด้วย มีการปลูกมันฝรั่ง ธัญญพืช อาลฟาลฟา และเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรจึงวิตกว่าอาจสูญเสียพื้นที่ให้แก่อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้น นอกจากนั้นพื้นที่เกษตรกรรมยังถูกคุกคามจากการที่ผืนแผ่นดิน แม่น้ำและชั้นหินอุ้มน้ำใต้หุบเขากำลังเหือดแห้งไป ซึ่งจะมีผลถึงอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ด้วย เกษตรกรกลุ่มหนึ่งพยายามต่อต้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดกับที่ดินของพวกเขาเป็นผลสำเร็จ

เหล่าเกษตรกรเห็นว่า สถานที่อุตสาหกรรม แม้จะเป็นอุตาหกรรมผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ ก็ไม่ควรมาแทนที่เกษตรกรรม เกษตรกรใน San Luis Valley กล่าวว่า แทนที่จะพยายามประหยัดพลังงาน แต่คนอเมริกันกำลังหาวิธีใช้พลังงานมากขึ้น

XS
SM
MD
LG