ลิ้งค์เชื่อมต่อ

เครื่องวัดความดันโลหิตพลังงานแสงอาทิตย์ทางเลือกใหม่ของวงการแพทย์


เครื่องวัดความดันโลหิตพลังงานแสงอาทิตย์ทางเลือกใหม่ของวงการแพทย์

การคิดค้นเครื่องวัดความดันโลหิตพลังงานแสดงอาทิตย์ได้เป็นผลสำเร็จสามารถใช้ได้เป็นประโยชน์อย่างมากในสถานที่และสถานการณ์ที่ไม่มีกระแสไฟฟ้า โดยเฉพาะผลทดลองภาคสนามและการประเมินการใช้งานเครื่องต้นแบบที่ในทวีปแอฟริกาค่อนข้างได้ผลและมีความแม่นยำเป็นที่น่าพอใจ

อาการความดันโลหิตสูงเป็นความวิตกกังวลทางสุขภาพที่ต้องระมัดระวังอย่างที่สุด เพราะอาจจะนำไปสู่อาการเส้นเลือดในสมองแตกและปัญหาเรื้อรังด้านสุขภาพ แต่ขณะเดียวกันเราก็ไม่สามารถทราบได้จากภายนอกได้ว่าใครที่มีอาการความดันโลหิตสูง นอกจากจะใช้การวัดความดันโลหิตในร่างกายเพียงอย่างเดียว แต่คำถามคือจะทำอย่างไรที่จะทำให้การตรวจสิ่งที่มองไม่เห็นนี้ทำได้สะดวกและไม่ซับซ้อน

การใช้วิธีวัดความดันแบบเดิมที่ให้แพทย์วินิจฉัยด้วยการใช้หูฟัง มีข้อเสียอยู่ที่ความไม่แม่นยำในการวัดระดับความดัน ขณะที่เครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติที่สามารถอ่านค่าความดันได้สะดวกก็มีข้อเสียคือต้องใช้แบตเตอรี่และพึ่งพาพลังงานไฟฟ้า อีกทั้งยังไม่สะดวกในการพกพา จึงมีแนวความคิดที่จะสร้างเครื่องวัดความดันแบบใหม่

นายแพทย์ Eowin O’Brien จาก University of College Dublin ที่ประเทศไอร์แลนด์ ผู้เขียนงานวิจัยใหม่เกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดใหม่ บอกว่า นอกจากจะต้องมีความแม่นยำ ทนทาน และราคาไม่แพงแล้วอุปกรณ์อัตโนมัติที่คิดค้นขึ้น จะต้องไม่พึ่งพาแบตเตอรี่และพลังงานไฟฟ้า //นั่นคือที่มาของเครื่องวัดความดันโลหิตพลังงานแสงอาทิตย์ที่องค์การอนามัยโลกได้ขอให้ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายแห่งคิดค้นขึ้นมา ก่อนที่ในที่สุดเทคโนโลยีของบริษัทออมรอน (Omron) จากประเทศญี่ปุ่นจะผ่านการทดสอบจากห้องปฏิบัติการและได้รับการคัดเลือกเพื่อใช้ในการทดสอบภาคสนามที่ประเทศอูกานดา และแซมเบีย ในทวีปแอฟริกา

จากการทดสอบพบว่าเครื่องวัดความดันพลังงานแสงอาทิตย์ Omron รุ่น HEM-SOLAR เข้ามาเติมเต็มสิ่งที่ขาดได้อย่างสมบูรณ์เพราะพบว่าถ้าชาร์ทพลังงานแสงอาทิตย์เต็มที่จะสามารถอ่านค่าความดันโลหิตด้วยความแม่นยำได้ถึง 300 ครั้งและใช้เวลาเพียง 15 นาทีต่อครั้ง ขณะที่เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขยังบอกว่าง่ายต่อการทำงานอีกด้วย

นายแพทย์นักวิจัยผู้ประเมินประสิทธิภาพเจ้าเครื่องวัดความดันพลังงานแสงอาทิตย์เครื่องใหม่ บอกว่า นอกจากผู้ใช้งานจะมีมาตรวัดที่แม่นยำแล้ว ยังไม่ต้องกังวลกับแบตเตอรี่ และการใช้กระแสไฟฟ้าซึ่งเคยเป็นปัญหาในการทำงานภาคสนามมาก่อนหน้านี้

เครื่องวัดความดันพลังงานแสงอาทิตย์เครื่องนี้ราคา 32 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 1 พันบาทเศษ และไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในเรื่องแบตเตอรี่และอุปกรณ์พลังงานอื่นๆ แถมยังมีรายงาน การประเมินอย่างละเอียดของนายแพทย์จากประเทศไอร์แลนด์เผยแพร่ให้อ่านกันได้ในวารสารออนไลน์ในหัวข้อ Hypertension หรือ โรคความดันโลหิตสูง ของสมาคมโรคหัวใจอเมริกัน (Journal of the American Heart Association)

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG