ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การประกันสังคมและการมีบุตร


Smaller families mean less future workers to support the aged.
Smaller families mean less future workers to support the aged.

การที่ประชาชนตามชาติหลายมีบุตรน้อยลงกำลังทำคนจำนวนมากรู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเมื่อพวกเขาเกษียณอายุ รัฐบาลของประเทศจะมีเงินไม่พอที่จะจ่ายเงินบำนาญสวัสดิการสังคมให้พวกเขา การที่ภาวะเศรษฐกิจซบเซาเมื่อเร็วๆนี้ทำให้ปัญหาดังกล่าวแย่ยิ่งกว่าเก่า

ผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าของธนาคารโลกหลายครั้งแสดงให้เห็นว่า สตรีในประเทศทั่วโลกมีบุตรน้อยลง คุณเบ็น เวคเต้ นักวิจัยของสถาบันแห่งชาติเกี่ยวกับการประกันสังคม อันเป็นองค์กรภาคเอกชนกล่าวว่า การมีบุตรน้อยลง และการที่ภาวะเศรษฐกิจซบเซากำลังคุกคามเรื่องเงินบำนาญของผู้สูงอายุกล่าวคือเกิดความวิตกกังวลในหมู่ผู้สูงอายุจำนวนมากว่าผู้ที่เกษียณอายุจะมีรายได้ไม่พอที่จะเลี้ยงตนเองในขณะนี้หรือในเวลาอีกหลายปีข้างหน้า

ทางสหรัฐ รัฐบาลจ่ายเงินบำนาญจากการเก็บภาษีจากบัญชีเงินเดือนและค่าจ้าง แต่ทว่าการที่เด็กๆรุ่นที่เกิดตอนสมัยสงครามโลกครั้งที่สองมีอายุถึงขั้นที่กำลังจะปลดเกษียณได้แล้วก็จะทำให้ผู้ที่ได้รับเงินสวัสดิการมีจำนวนมากกว่าคนทำงานที่เสียภาษีให้แก่ระบบประกันสังคม

คุณไมเกิ้ล แอสทรู กรรมการของคณะกรรมการด้านการประกันสังคมคิดว่า สหรัฐจะประสพปัญหาดังกล่าวภายในปีพุทธศักราช 2580

คุณไมเกิ้ล แอสทรู กล่าวด้วยว่า ถ้ารัฐสภาอเมริกันไม่ดำเนินการอะไรเลย เราจะสามารถจ่ายเงินสวัสดิการให้ได้แค่ร้อยละ 78 ของจำนวนที่จ่ายให้อยู่ในปัจจุบัน

คนในเมืองจีนก็เกิดความวิตกห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการหลังการปลดเกษียณนี้เหมือนกัน

นักวิจัยของสถาบันแห่งชาติเกี่ยวกับการประกันทางสังคม เบ็น เว็คเต กล่าวว่า เพราะนโยบายจีนที่อนุญาตให้มีบุตรได้คนเดียว อัตราส่วนระหว่างผู้รับเงินสวัสดิการกับคนงาน หรือระหว่างผู้สูงอายุกับคนงานจะเป็นเรื่องที่ก่อความวิบัติใหญ่โตซึ่งจีนจะต้องหาทางแก้ไข

อนึ่ง การที่ภาวะเศรษกิจโลกซบเซาทำให้ปัญหานั้นรุนแรงหนักขึ้น

นักวิจัยเบ็น เว็คเต กล่าวว่า ตามประเทศส่วนใหญ่ในยุโรป ยกตัวอย่างเช่นกรีซ เงินบำนาญจ่ายจากเงินรายรับประจำปีของรัฐบาล ซึ่งหมายความว่าระบบเงินบำนาญอาจติดลบได้ ระบบดังกล่าวติดลบมาทุกปีเพราะกรีซไม่มีแหล่งรายรับเฉพาะการนี้ และเมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจซบเซาขึ้น นอกจากจะต้องหารายรับมาป้อนให้งบประมาณแล้วก็ยังจะต้องหารายรับมาป้อนให้ระบบเงินบำนาญด้วยเช่นกัน

เมื่อต้นปีนี้ ชาวกรีกนับพันๆคนเดินขบวนประท้วงเรื่องการลดเงินบำนาญขณะที่กรีซเผชิญกับวิสัยที่อาจล้มละลาย

นอกจากลดเงินบำนาญแล้ว รัฐบาลของประเทศทางยุโรปบางส่วนและสหรัฐกำลังพิจารณาเรื่องการปฎิรูปอย่างเช่นการยืดเวลาการเกษียณอายุออกไปและการขึ้นภาษี คุณเบ็น เว็คเต กล่าวว่า ทางออกทางหนึ่งก็คือเพิ่มจำนวนคนงานที่อนุญาติให้เข้ามาทำงานในสหรัฐซึ่งจะทำให้อัตราส่วนระหว่างผู้รับเงินบำนาญกับคนงานดีขึ้นและช่วยสนับสนุนค้ำจุนให้ระบบดังกล่าวอยู่ได้ต่อไป

สมาชิกรัฐสภารอบโลกจะต้องตัดสินใจเลือกวิธีการที่คนไม่นิยมที่กล่าวมาแล้ววิธีใดวิธีหนึ่งเพื่อที่ว่าคนรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อไปจะได้รับเงินสวัสดิการสังคมเมื่อพวกเขาปลดเกษียณอายุ

XS
SM
MD
LG