ลิ้งค์เชื่อมต่อ

เครือข่ายสังคมเชื่อมโยงนักวิทยาศาสตร์และส่งเสริมงานวิจัย


เครือข่ายสังคมเชื่อมโยงนักวิทยาศาสตร์และส่งเสริมงานวิจัย

จากปัญหาติดขัดที่เกิดขึ้นอยู่เสมอเวลาทำงานวิจัยและทดลองทางวิทยาศาสตร์และหาความช่วยเหลือจากคนรอบข้างไม่ได้ ทำให้ Ijad Madisch (อิยาด มาดิช) นักวิจัยที่มหาวิทยาลัย Harvard อึดอัดขัดใจและคิดหาทางแก้

เขาเห็นว่า น่าจะมีช่องทางออนไลน์ที่คลุมขอบข่ายกว้างขวางที่เขาสามารถจะเข้าไปหาข้อมูลเฉพาะที่นักวิจัยคนอื่นๆ อาจมีอยู่มาช่วยงานวิจัยของเขาได้ เขาจึงได้ความคิดจัดทำเครือข่ายสังคมออนไลน์ทำนองเดียวกับ Facebook แต่เป็นงานเป็นการมากกว่า สำหรับนักวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะขึ้นมา เพื่อเป็นเวทีที่บรรดานักวิทยาศาสตร์นักวิจัยจะสามารถติดต่อสื่อสารทางวิชาการกันได้และเข้าไปแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ไม่ได้นำออกเผยแพร่ทั่วไปและไม่สามารถค้นได้จากแหล่งธรรมดา

เครือข่ายสังคมสำหรับนักวิทยาศาสตร์ที่ Ijad Madisch ตั้งขึ้นมานี้ชื่อ ResearchGate เขาคิดว่า หาก ResearchGate ช่วยเร่งให้งานวิจัยด้านต่างๆ เร็วขึ้นได้ ก็จะทำให้ระยะเวลาของงานค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ในอนาคตเปลี่ยนไปอย่างมาก และเขาหวังว่า สักวันหนึ่ง ResearchGate จะได้รางวัลโนเบลจากการที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายนั้น

แนวคิดใหญ่โตนี้ ทำให้นักลงทุนสนใจและ ResearchGate ได้ทุนจากอดีตผู้บริหารของ Facebook คนหนึ่งและจากบริษัทลงทุนเดียวกับที่สนับสนุน Twitter ตอนนี้มีคนสมัครเป็นสมาชิก ResearchGate แล้วราว 900,000 คน

นักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานวิจัยบางคนเห็นว่า ได้ประโยชน์จากเครือข่ายนี้ โดยที่สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลบางอย่างที่ต้องการจากสมาชิกคนอื่นๆ ได้ และสามารถติดตามผลงานการวิจัยต่างๆ ทั้งก่อนออกเผยแพร่และที่เพิ่งเผยแพร่ออกไปได้ แต่บางคนบอกว่า ไม่ค่อยได้ประโยชน์ มักมีคนติดต่อเข้ามาพูดคุยเรื่องจิปาถะทั่วๆ ไป บ้างก็ขอคำแนะนำ หรือไม่ก็ขอให้ช่วยทำรายงาน ทำบทความ หรือทำวิทยานิพนธ์ และบอกว่า พอใจที่จะอยู่กับข่ายงานในแวดวงนักวิจัยและที่ปรึกษานอกเครือข่ายสังคมมากกว่า

Ijad Madisch ผู้จัดตั้ง ResearchGate กล่าวว่า เครือข่ายของเขาจะเป็นประโยชน์ หากนักวิทยาศาสตร์ใช้เครือข่ายนี้ในการช่วยเหลือส่งเสริมซึ่งกันและกัน เขาหวังว่า ResearchGate จะเป็นเครือข่ายสังคมที่นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายต้องเข้าดู และเขาหวังว่า จะมีส่วนช่วยงานวิจัยค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ในขอบเขตที่กว้างขวางขึ้น

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG