ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักวิจัยอังกฤษจัดอันดับ "โซเชี่ยลมีเดีย" ที่ส่งผล บวก-ลบ ต่อสุขภาพจิตเยาวชนมากที่สุด


Social Media
Social Media

การวิจัยของสถาบันที่อังกฤษ British Royal Society for Public Health หรือ RSPH จัดอันดับสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลทางลบและทางบวกมากที่สุดต่อผู้ใช้

ผลปรากฏว่า Instagram ถูกจัดอันดับให้เป็นโซเชี่ยลมีเดียที่มีผลด้านลบมากที่สุดต่อสุขภาพจิตของเยาวชน ตามมาด้วย Snapchat

นักวิจัยที่จัดทำการศึกษาชิ้นนี้ ซึ่งใช้กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้สื่ออายุ 14 ถึง 24 ปี จำนวน 1,500 รายในอังกฤษ กล่าวว่า

"โซเชี่ยลมีเดียทั้งสองเน้นรูปภาพ และทำให้เยาวชนรู้สึกว่าสิ่งที่ตนเองมีหรือเป็น ยังไม่ดีพอกับความคาดหวังของสังคม และทำให้กระวนกระวายใจบ่อยๆ"

การวิจัยนี้ระบุว่า สื่อออนไลน์ที่มีผลดีต่อสุขภาพจิตของเยาวชนที่สุดคือ YouTube ตามมาด้วย Twitter และ Facebook

ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่า เจ้าของสื่อควรสนับสนุนให้มีการระบุคำประกอบรูปภาพหากว่าเป็นรูปที่ถูกตัดแต่ง

ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 71 กล่าวด้วยว่า พวกตนสนับสนุนให้มีข้อความเตือนหากผู้ใช้ให้เวลากับโซเชี่ยลมีเดียมากจนเกินไป

XS
SM
MD
LG