ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การอบรมเจ้าหน้าที่พยาบาลในชนบทให้เข้าใจอาการป่วยจากพิษงูจะสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยที่ถูกงูกัดได้


การอบรมเจ้าหน้าที่พยาบาลในชนบทให้เข้าใจอาการป่วยจากพิษงูจะสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยที่ถูกงูกัดได้

การเสียชีวิตและการพิการจากงูพิษกัดเป็นปัญหาท้าทายการสาธารณสุขทั่วโลกแต่ยังได้รับความสนใจน้อยอยู่ ปัจจุบันเริ่มมีการฝึกฝนเจ้าหน้าที่พยาบาลในเขตชนบทห่างไกลที่ขาดแคลนเซรุ่มแก้พิษงูให้เข้าใจอาการป่วยจากพิษงูเพื่อรักษาชีวิตผู้ป่วย

โรคเขตร้อนที่ถูกละเลยหลายโรค อาทิ ไข้เลือดออก โรคเท้าช้างและโรคริดสีดวงเริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นในปัจจุบัน แต่ยังมีภัยคุกคามสุขภาพและชีวิตมนุษย์อีกหลายอย่างที่ยังถูกมองข้าม


ภัยจากงูพิษกัดเป็นปัญหาสุขภาพอย่างหนึ่งที่ไม่ค่อยได้รับความสนใจมากนัก ทาง American Society of Tropical Medicine and Hygiene ได้จัดประชุมเมื่อเร็วๆนี้เกี่ยวกับเรื่องภัยจากงูพิษกัดที่เมืองฟิลลาเดลเฟีย ผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมประชุมชี้ว่ามีคนการเสียชีวิตจำนวนมากทั่วโลกจากการถูกงูพิษกัด

คุณอูริช คุ้คช์ แห่งศูนย์ศึกษาความหลายหลายทางนิเวศวิทยาและสภาพอากาศที่แฟรงเฟริ์ต ประเทศเยอรมันนี เป็นองค์ประธานร่วมของการประชุม เขาเน้นว่า พิษงูมีอันตรายร้ายแรงถึงขึ้นเสียชีวิตและทำให้เกิดอาการป่วยซับซ้อนหลายอย่าง

จากการสำรวจเมื่อสามปีที่แล้ว พบว่างูพิษเป็นสาเหตุให้มีคนเสียชีวิตถึงปีละเก้าหมื่นสี่พันคนต่อปีทั่วโลก แต่คุณอูริช คุ้คช์ บอกว่าผลการศึกษาเชิงคุณภาพหลายชิ้นที่จัดทำในอินเดียและบังคลาเทศชี้ว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตทั่วโลกจากพิษงูกัดน่าจะสูงกว่านั้นมาก เขาบอกว่า มีคนจำนวนมากเสียชีวิตจากพิษงูกัดโดยไม่จำเป็นเพราะส่วนใหญ่ไปรักษากับหมอแผนโบราณแทนที่จะไปรับการรักษาที่ถูกต้อง

สาเหตุที่คนถูกงูกัดส่วนใหญ่ในชนบทไม่ไปหาหมอเพื่อแก้พิษงูมีหลายสาเหตุ อาทิ ในชุมชนไม่มีสถานบริการแก้พิษงู หรือ เจ้าหน้าที่ประจำสถานพยาบาลไม่รู้วิธีการรักษาอาการป่วยจากพิษงู ไม่มียวดยานพาหนะพาไปหาหมอหรือค่าเดินทางไปหาหมอแพงเกินไป

ปัจจุบันวงการแพทย์ใช้เซรุ่มต่างชนิดในการแก้พิษงู อยู่ที่ว่าถูกงูอะไรกัด ราคาเซรุ่มในแต่ละประเทศแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่ามีการผลิตเซรุ่มใช้หรือไม่ ในอินเดีย เซรุ่มราคาไม่แพง แต่มีปัญหาเรื่องการนำส่งเซรุ่มไปในที่ชุมชนและขาดบุคลากรทางการพยาบาลแก้พิษงู ส่วนในลาวและหลายๆชาติในทวีปเอเชียและทวีปอาฟริกากลับไม่มีการผลิตเซรุ่ม

เซรุ่มสามารถช่วยชีวิตผู้ถกูงูกัดได้แต่ควรรู้ชนิดของงูที่กัด ในกรณีที่ไม่รู้ว่าโดนงูอะไรกัดมา เจ้าหน้าที่พยาบาลต้องใช้วิธีเฝ้าสังเกตุอาการป่วยต่างๆหลังจากถูกงูพิษกัดและรักษาอาการไปตามนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เสียชีวิต เช่น อาการทางประสาท อาการทางเลือด และอาการต่อกล้ามเนื้อ

ในขณะนี้วงการแพทย์กำลังพยายามพัฒนาวิธีวิเคราะห์ชนิดของพิษงูที่รวดเร็วเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการรักษา

คุณอูริช คุ้คช์ แห่งศูนย์วิจัยความหลายกลายทางนิเวศวิทยาและสภาพอากาศที่แฟรงเฟริ์ตกล่าวว่า การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทำได้ด้วยการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่พยาบาลในท้องถิ่นให้สามารถรักษาอาการป่วยต่างๆที่เกิดจากพิษงูเพื่อช่วยชีวิตผุ้ป่วยเอาไว้

เขายกตัวอย่างคลีนิครักษาพิษงูกัดที่หมู่บ้านดามาคในเนปาลที่สามารถช่วยชีวิตคนได้เพราะตั้งอยู่ในพื้นที่ เหยื่อที่ถูกงูกัดมาถึงคลีนิคได้ทันเวลาและมีเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญด้านการรักษาอาการจากพิษงูโดยเฉพาะ เจ้าหน้าที่พยาบาลที่คลีนิคแก้พิษงูแห่งนี้ได้รับการฝึกอบรมให้เข้าใจอาการป่วยต่างๆที่เกิดจากพิษงูและให้การรักษาตามอาการ โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ทันสมัยทางการแพทย์ในปีหนึ่งๆมีคนถูกงูกัดเข้ารับการรักษาตัวที่คลีนิคหมู่บ้านในเนปาลแห่งนี้ถึงมากกว่าหนึ่งพันราย

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มอาสาสมัครขับมอเตอร์ไซด์พาผู้ถูกงูพิษกัดจากพื้นที่ใกล้เคียงไปส่งที่คลีนิคได้อย่างรวดเร็ว

ขณะนี้เริ่มมีการขยายโครงการคลีนิคชุมชนแก้พิษงูนี้ไปในหมู่บ้านอื่นๆของเนปาลแล้วและอาจจะขยายเข้าไปในอินเดียด้วยในอนาคต

XS
SM
MD
LG