ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ผู้ชายที่สูบบุหรี่มีโอกาสเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากเพิ่มขึ้นแต่ความเสี่ยงจะลดลงเมื่อเลิกสูบมานาน


ผู้ชายที่สูบบุหรี่มีโอกาสเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากเพิ่มขึ้นแต่ความเสี่ยงจะลดลงเมื่อเลิกสูบมานาน

รายงานชิ้นใหม่ชี้ว่าผู้ชายที่สูบบุหรี่มีโอกาสเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากสูงกว่าคนทั่วไป นอกจากนี้การสูบบุหรี่ยังอาจเพิ่มความเสี่ยงที่โรคมะเร็งต่อมลูกหมากจะกลับมาใหม่ในกรณีที่ผู้ป่วยได้ผ่านการรักษามาแล้ว

รายงานชิ้นใหม่ระบุว่าในแต่ละปีมีผู้ชายทั่วโลกป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากราว 9 แสนคน ในจำนวนนี้เกือบ 1 ใน 4 คือราว 250,000 คนเสียชีวิตจากโรคดังกล่าว

คุณ Stacey Kenfield นักวิจัยที่ Harvard School of Public Health และเพื่อนร่วมงานคือผู้จัดทำรายงานที่ว่านี้โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้านประวัติการแพทย์และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก 5,300 คน พบว่าผู้ป่วยที่สูบบุหรี่อยู่ในปัจจุบันมีโอกาสหรือความเสี่ยงเพิ่มขึ้นราว 61% ที่จะเสียชีวิตจากโรคมะเร็งต่อมลูกหมากรวมถึงความเสี่ยงที่โรคมะเร็งต่อมลูกหมากนั้นจะกลับมาใหม่ นอกจากนี้ยังพบด้วยว่าปริมาณบุหรี่ที่สูบในแต่ละวันก็มีผลทำให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเช่นกัน

นักวิจัยบอกว่าความเสี่ยงที่ว่านี้ยังรวมไปถึงผู้ที่เลิกสูบบุหรี่ไปแล้วด้วย แต่ยิ่งเลิกไปนานความเสี่ยงก็ยิ่งลดลง โดยผู้ชายที่ไม่แตะบุหรี่มานานอย่างน้อย 10 ปี มีอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งต่อมลูกหมากและอัตราที่มะเร็งต่อมลูกหมากจะกลับมาใหม่พอๆกับผู้ชายที่ไม่เคยสูบบุหรี่เลย อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่สูบบุหรี่จัดมานานหลายปีและยังเลิกสูบไม่ถึง 10 ปีนั้น มีโอกาสเสียชีวิตจากมะเร็งต่อมลูกหมากพอๆกับผู้ที่กำลังสูบบุหรี่อยู่ในปัจจุบัน

คุณ Stacey Kenfield ผู้จัดทำรายงานชิ้นนี้ชี้ว่าสาเหตุของความเสี่ยงที่ว่านั้นมีหลายประการ คืออาจเป็นเพราะสารก่อมะเร็งหรือนิโคตินที่อยู่ในบุหรี่ซึ่งมีปฏิกิริยาต่อการก่อตัวของเส้นเลือดใหม่ที่เชื่อมต่อกับเนื้องอก หรืออาจเป็นเพราะระดับฮอร์โมนเพศชาย Testosterone

นักวิจัยผู้นี้ระบุว่ามีรายงานหลายชิ้นที่พบว่าการสูบบุหรี่อาจทำให้ระดับฮอร์โมนเพศชายเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเชื่อว่าเป็นตัวกระตุ้นให้มะเร็งต่อมลูกหมากเติบโต นอกจากนี้ยังพบด้วยว่าผู้ที่ยังไม่เลิกบุหรี่มีลักษณะของมะเร็งต่อมลูกหมากที่รุนแรงและลุกลามเร็วกว่าปกติ

รายงานเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการสูบบุหรี่กับโรคมะเร็งต่อมลูกหมากซึ่งจัดทำโดยนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย Harvard ชิ้นนี้ ตีพิมพ์เผยแพร่อยู่ในวารสารของสมาคมการแพทย์อเมริกัน JAMA

XS
SM
MD
LG