ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การร้องเพลงประสานเสียงช่วยให้จังหวะการเต้นของหัวใจของนักร้องสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน


นักวิจัยสวีเดนค้นพบว่า นักร้องในคณะประสานเสียงไม่เพียงแต่ส่งเสียงร้องที่สอดคล้องประสานกันอย่างกลมกลืนเท่านั้น แต่ขณะที่ร้องเพลงประสานเสียงอยู่นั้น จังหวะการเต้นของหัวใจของนักร้องทุกคนในคณะก็ยังเป็นจังหวะเดียวกัน ซึ่งสัมพันธ์กับลมหายใจเข้า-ออกด้วย

เสียงร้องสูงๆต่ำๆอันไพเราะและน่าทึ่งของบรรดานักร้องในคณะประสานเสียงนั้น เกิดจากการปรับเสียงร้องให้สอดคล้องกันเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งจะทำเช่นนั้นได้นักร้องทุกคนต้องปรับลมหายใจเข้าออกให้สัมพันธ์เป็นจังหวะเดียวกันกับจังหวะดนตรี

นักวิจัยที่มหาวิทยาลัย Gothenberg ในสวีเดน ค้นพบว่าการร้องเพลงร่วมกันแบบคณะประสานเสียงนั้น ไม่เพียงแต่ลมหายใจเข้า-ออกของนักร้องทุกคนต้องสัมพันธ์กันเท่านั้น แต่จังหวะการเต้นของหัวใจยังเป็นจังหวะเดียวกันด้วย

นักวิจัยด้านประสาทวิทยา Bjorn Vickhoff ซึ่งยังเป็นนักร้องและนักแต่งเพลงด้วย ระบุว่า เมื่อนักร้องเปล่งเสียงร้อง อัตราการเต้นของหัวใจจะลดลง และเมื่อหยุดพักระหว่างประโยคเพื่อหายใจเข้าไป อัตราการเต้นของหัวใจก็เพิ่มขึ้น สลับกันเช่นนี้ไปตลอดทั้งเพลง ซึ่งการทดสอบพบว่านักร้องทุกคนในคณะประสานเสียงที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีจังหวะการเต้นของหัวใจไปในทางเดียวกัน ไม่ว่าช้าหรือเร็ว

นักวิจัยผู้นี้ยังระบุด้วยว่า เมื่อหัวใจเต้นในจังหวะเดียวกัน ประกอบกับนักร้องต้องเชื่อมสัมพันธ์สอดคล้องกันทุกอย่าง ไม่ว่าคำร้อง ทำนอง ดนตรี หรือประสาท ก็มีแนวโน้มที่นักร้องทุกคนในคณะจะมีอารมณ์ร่วมในแบบเดียวกัน เช่นเมื่อต้องหายใจเข้าลึกๆในช่วงท่อนแยก ก็จะรู้สึกสงบผ่อนคลาย เรียกได้ว่าเป็นความผูกพันทั้งทางร่างกายและจิตใจในหมู่นักร้องคณะประสานเสียงโดยไม่รู้ตัว

งานวิจัยชิ้นนี้อาจช่วยอธิบายได้ถึงความสงบผ่อนคลายจากการฟังเสียงร้องของคณะประสานเสียงในโบสถ์ชาวคริสต์ และอาจรวมถึงบทสวดภาวนาของศาสนาต่างๆที่มักมีจังหวะขึ้นๆลงๆสม่ำเสมอ รวมถึงอาจนำไปสู่คำตอบที่ว่า การร้องเพลงนั้น สามารถช่วยให้ผู้คนไม่ว่าชาติใดภาษาใดสื่อสารและผูกพันกันได้อย่างสอดคล้อง ถือเป็นภาษาสากลอย่างแท้จริง และนั่นหมายความถึงการข้ามข้อจำกัดด้านอายุด้วย

ผลงานการวิจัยชิ้นนี้ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Frontiers in Neuroscience

รายงานจาก Megan McGrath / เรียบเรียงโดย ทรงพจน์ สุภาผล
XS
SM
MD
LG