ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักเศรษฐศาสตร์นอรเวย์เสนอวิธีคิดค่าโดยสารตามน้ำหนักตัวเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงของสายการบิน


ขณะนี้สายการบินในสหรัฐฯ ส่วนใหญ่มีนโยบายให้ผู้โดยสารที่ตัวใหญ่เกินปกติซื้อบัตรโดยสารสองที่เพื่อเดินทาง

นาย Bharat Bhatta นักเศรษฐศาสตร์ในนอรเวย์เขียนบทความลงในวารสารวิชาการ Journal of Revenue and Pricing Management ฉบับเดือนมีนาคม เสนอวิธีคิดค่าโดยสารตามน้ำหนักตัวเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงของสายการบินที่สูงขึ้นเรื่อยๆ โดยทางเลือกสามทางในการคิดราคาบัตรโดยสารนี้คือ

1 คิดราคาบัตรตามน้ำหนักตัวจริงของผู้โดยสาร เช่นผู้ที่มีน้ำหนักตัว 60 กิโลกรัมจะจ่ายค่าบัตรถูกกว่าผู้ที่มีน้ำหนักตัว 120 กิโลกรัมราวครึ่งหนึ่ง

2 ตั้งราคาพื้นฐานสำหรับผู้โดยสารโดยทั่วไป และเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นจากผู้ที่มีน้ำหนักตัวมาก หรือให้ส่วนลดแก่ผู้ที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่าปกติ

3 แบ่งผู้โดยสารออกเป็นสามกลุ่ม คือผู้ที่มีน้ำหนักตัวในเกณฑ์ปกติ มากกว่า และน้อยกว่าเกณฑ์ และให้ผู้เดินทางแจ้งน้ำหนักตัวขณะที่จองบัตรโดยสารเพื่อการคิดราคา รวมทั้งมีการสุ่มตรวจที่สนามบินก่อนเดินทางเพื่อปรับผู้ที่ไม่รายงานน้ำหนักตามความเป็นจริง
ตัวเลขจากอุตสาหกรรมการบินระบุว่าน้ำหนักบรรทุกที่น้อยลงทุกๆ สองปอนด์หรือราวหนึ่งกิโลกรัมจะช่วยให้สายการบินประหยัดค่าเชื้อเพลิงได้ราวปีละ 3,000 ดอลลาร์หรือประมาณหนึ่งแสนบาทต่อปี

ขณะนี้กว่าหนึ่งในสามของคนอเมริกันมีน้ำหนักตัวเกินปกติ และเรื่องนี้ได้สร้างปัญหาให้กับสายการบินในสหรัฐฯ โดยสายการบินส่วนใหญ่มีนโยบายให้ผู้โดยสารที่ตัวใหญ่เกินปกติต้องซื้อบัตรโดยสารสองที่เพื่อการเดินทาง
XS
SM
MD
LG