ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รายการโทรทัศน์ Sesame Street ไปช่วยปลูกฝังค่านิยมให้เด็กในปากีสถาน


รายการโทรทัศน์ Sesame Street ไปช่วยปลูกฝังค่านิยมให้เด็กในปากีสถาน
รายการโทรทัศน์ Sesame Street ไปช่วยปลูกฝังค่านิยมให้เด็กในปากีสถาน

รายการโทรทัศน์ Sesame Street ซึ่งช่วยสอนหนังสือและปลูกฝังค่านิยมให้กับเด็กๆ ในอเมริกามาหลายรุ่นกำลังไปช่วยสอนเด็กในปากีสถานภายใต้โครงการซึ่งได้เงินช่วยเหลือ 20 ล้านดอลล่าร์ จากองค์การ USAID ของสหรัฐฯ แต่ตัวละครซึ่งเป็นที่คุ้นเคย เช่น Big Bird, Oscar และ Cookie Monster ไม่มีโอกาสได้ไปปรากฏตัวบนจอโทรทัศน์ของปากีสถาน เพราะมีเพียง Elmo หุ่นสีแดงที่มีนิสัยอยากรู้อยากเห็นเท่านั้นที่ผู้ผลิตรายการ Sesame Street สำหรับปากีสถานนำไปด้วย

ตัวแสดงหลักในรายการ Sesame Street ของปากีสถานนี้เป็นเด็กหญิงผมเปียอายุ 6 ขวบชื่อ Rani ที่สนใจวิชาวิทยาศาสตร์ กับลาหนุ่มซึ่งใฝ่ฝันอยากเป็นดารา โดยค่านิยมที่ตัวละครดังกล่าวช่วยถ่ายทอดและปลูกฝังให้กับเด็กๆ ในปากีสถานคือเรื่องการมีขันติอดกลั้นและยอมรับความแตกต่าง การให้โอกาสแก่เด็กผู้หญิงและสตรี รวมทั้งเรื่องการใช้ความพยายามโดยไม่ลดละเพื่อให้ฝันเป็นจริงขึ้นมา

อย่างไรก็ตามปัญหาสำคัญของรายการ Sesame Street ในปากีสถาน นอกจากเรื่องการต่อต้านของกลุ่มชาวมุสลิมหัวรุนแรงที่มองว่าเป็นความพยายามล้างสมองของประเทศตะวันตกแล้ว ปากีสถานยังเป็นประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่ยากจนและไม่มีโทรทัศน์ โดยจากจำนวนประชากรราว 180 ล้านคนนั้นมีเด็กเพียงราวสามแสนคนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงโทรทัศน์ได้ แต่ผู้ผลิตรายการก็หวังจะเข้าถึงเด็กในปากีสถานให้ได้ราวเจ็ดแสนคนโดยอาศัยช่องทางทั้งโทรทัศน์ การแสดงสด รวมทั้งหนังสือและสื่อ multimedia ต่างๆ ด้วย

XS
SM
MD
LG