ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ปลัดฯ ต่างประเทศเยือนกรุงวอชิงตัน หารือ 'นายกฯ ประยุทธ์' เตรียมเยือนอเมริกา


Senior delegations representing the United States and Thailand met on July 14, 2017
Senior delegations representing the United States and Thailand met on July 14, 2017

กระทรวงตปท.สหรัฐฯ แถลงการมาเยือนของคณะปลัดฯ กต.ของไทย เพื่อร่วมประชุมยุทธศาสตร์ไทยสหรัฐฯครั้งที่ 6 ในกรุงวอชิงตัน มุ่งกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือ 2 ประเทศ พร้อมกับความคืบหน้าการเตรียมเยือนสหรัฐฯ ของนายกรัฐมนตรีไทย ว่าจะหาช่วงเวลาที่เอื้อและสะดวกต่อผู้นำทั้งสองประเทศ

เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ รายงานเกี่ยวกับการหารือพบปะกันระหว่างคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ กับคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกระทรวงการต่างประเทศของไทย ที่เดินทางมายังกรุงวอชิงตัน เพื่อร่วมหารือและประชุมด้านยุทธศาสตร์ระหว่างสหรัฐฯและไทยครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคมที่ผ่านมา

คณะของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯนำโดย นางซูซาน ธอร์นตัน รักษาการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ฝ่ายกิจการภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค นายแพทริค เมอร์ฟี รองผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ฝ่ายกิจการเอเชียและแปซิฟิค ที่ให้การต้อนรับและหารือร่วมกับนางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศของไทย นางนันทนา ศิวะเกื้อ อธิบดีกรมอเมริกา รวมทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฝ่ายไทยที่เดินทางประชุมที่กระทรวงการต่างประเทศ กรุงวอชิงตัน

Susan Thornton (L) and Busaya Mathelin (R) Senior delegations representing the US. and Thailand July 14, 2017.
Susan Thornton (L) and Busaya Mathelin (R) Senior delegations representing the US. and Thailand July 14, 2017.

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ แถลงถึงการหารือด้านยุทธศาสตร์ระหว่าง 2 ประเทศในครั้งนี้ว่า เป็นส่วนสำคัญของความสัมพันธ์อันยาวนานเกือบ 2 ศตวรรษ ระหว่างไทยและสหรัฐฯ ซึ่งครอบคลุมไปถึงความร่วมมือด้านการเมือง ความมั่นคง และเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังยกประเด็นหารือเรื่องสำคัญอื่นๆที่อยู่ในความสนใจของทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งรวมไปถึงประเด็นความกังวลในเรื่องภัยคุกคามด้านความมั่นคงของภูมิภาคที่เกิดจากเกาหลีเหนือ

นอกจากนี้ยังมีประเด็นหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการต่อต้านการก่อการร้ายร่วมกันอีกด้วย ซึ่งทั้งฝ่ายไทยและสหรัฐฯได้ยืนยันหลักการร่วมกันที่ได้แสดงไว้ใน 'ปฏิญญา ซันนี่แลนด์ 2016' ระหว่างการประชุมร่วมสหรัฐฯ-อาเซียน ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย ปี พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา

ขณะเดียวกันยังหารือเกี่ยวกับความสำคัญในหลักการประสานความร่วมมือเพื่อความมั่นใจในความสงบและเสถียรภาพของทะเลจีนใต้ เสรีภาพในการเดินเรือในน่านน้ำและเหนือน่านฟ้า เช่นเดียวกับการอดทนอดกลั้นในการเรียกร้องสิทธิ์หรือดำเนินกิจกรรมต่างๆที่อาจทำให้เกิดข้อพิพาทที่ซับซ้อนหรือขยายมากขึ้น

Senior delegations representing the United States and Thailand met on July 14, 2017
Senior delegations representing the United States and Thailand met on July 14, 2017

นอกจากนี้ไทยและสหรัฐฯ ยังได้หารือในฐานะพันธมิตรที่ยาวนานเพื่อที่จะขยายและกระชับความร่วมมือระหว่างกันในด้านอื่นๆมากขึ้น เช่น ความมั่นคงในภูมิภาค นโยบายด้านไซเบอร์ การต่อต้านการก่อการร้าย การพาณิชย์และการลงทุน ซึ่งรวมไปถึงความร่วมมือผ่านในระดับภูมิภาค เช่น กลุ่มประเทศอาเซียน โครงการริเริ่มความร่วมมือกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ซึ่งทั้งไทยและสหรัฐฯ ยืนยันในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันภายใต้กรอบหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างสหรัฐฯอาเซียน รวมไปถึงการเน้นย้ำความสำคัญของการค้าเสรีและเป็นธรรม และการปกป้องหลักสิทธิมนุษยชน และหลักเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ซึ่งฝ่ายสหรัฐฯได้ยินดีถึงความมีเจตนาของไทยที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งในปี พ.ศ.2561 และคืนอำนาจสู่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ยังระบุว่า ทั้งสองฝ่ายได้หารือร่วมกันในการเตรียมการเยือนสหรัฐฯของพล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีของไทย ที่กรุงวอชิงตัน ว่าจะเป็นในช่วงวันเวลาที่เอื้ออำนวยที่สะดวกต่อผู้นำประเทศทั้งสองฝ่าย โดยยังไม่ได้ระบุวันที่แน่นอน แต่ก็ยืนยันในความสำคัญของการหารือในระดับสูงอยู่เป็นประจำ โดยฝ่ายสหรัฐฯยังยินดีที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในการประชุมหารือด้านยุทธศาสตร์ครั้งต่อไปที่กรุงเทพมหานครใน ปี พ.ศ.2561 อีกด้วย

XS
SM
MD
LG