ลิ้งค์เชื่อมต่อ

เหตุฉุกเฉินที่ญี่ปุ่นมิได้ทำให้ภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปลี่ยนแผนการที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลัง นิวเคลียร์


เหตุฉุกเฉินที่ญี่ปุ่นมิได้ทำให้ภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปลี่ยนแผนการที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลัง นิวเคลียร์
เหตุฉุกเฉินที่ญี่ปุ่นมิได้ทำให้ภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปลี่ยนแผนการที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลัง นิวเคลียร์

การเกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับนิวเคลียร์ในญี่ปุ่นทำให้มีการถกอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยของพลังนิวเคลียร์กันใหม่ในภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก อันเป็นภูมิภาคที่เสี่ยงภัยธรรมชาติมากที่สุดในโลก ในภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นยังไม่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า แต่ประเทศส่วนมากในภูมิภาคนั้นมีแผนจะพัฒนากระแสไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลีย์ทั้งๆที่เกิดเหตุฉุกเฉินที่ญี่ปุ่นแล้วก็ตาม

อินโดนีเซีย มาเลเซีย ประเทศไทยและเวียดนามมีแผนจะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในรอบสิบปีต่อจากนี้และประเทศอื่นๆ ในภาคเอเชียอาคเนย์หวังว่าจะเจริญรอยตามประเทศทั้งสี่นั้น แต่การเกิดแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิในญี่ปุ่นซึ่งทำให้เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นที่นั่นทำให้เกิดความหวั่นวิตกเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านการพัฒนาพลังนิวเคลียร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่ล่อแหลมต่อภัยธรรมชาติ ทุกปีจะเกิดแผ่นดินไหว พายุโซนร้อน อุทกภัยหน้ามรสุมและแผ่นดินถล่มในภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก

ประธานของคณะกรรมการพลังงานปรมาณูแห่งเวียดนาม หว๋ง หู ดัน กล่าวว่า เวียดนามกำลังเฝ้าดูเหตุฉุกเฉินในญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดและตระหนักดีว่าประชาชนเป็นห่วงกังวลเรื่องนั้น แต่เขาไม่คาดหมายว่าเรื่องดังกล่าวจะกระทบกระเทือนแผนการของเวียดนามที่จะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อย่างน้อยแปดแห่ง

นายหว๋ง หู ดัน กล่าวด้วยว่า เวียดนามจะนำเทคโนโลยีล่าสุดมาใช้ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ปลอดภัยมากกว่าเทคโนโลยีรุ่นเก่าที่ใช้อยู่ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมา ไดอิจิที่ญี่ปุ่นและว่าเวียดนามมีแผนจะสร้างโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ในอีกสามปีข้างหน้า ส่วนประเทศไทยมีแผนจะสร้างโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ห้าแห่งภายในปีพุทธศักราช 2568

หลังจากเกิดเหตุฉุกเฉินที่โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ของญี่ปุ่นแล้ว รัฐบาลไทยกล่าวว่าจะนำเรื่องที่มีผู้วิตกกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของนิวเคลียร์มากขึ้นนั้นมาประกอบการพิจารณาด้วย

โฆษกรัฐบาลไทย รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน วัฒนายากร กล่าวว่า ข้าพเจ้าคิดว่าจนกว่าเราทราบแน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นที่ญี่ปุ่น รัฐบาลของหลายประเทศอาจจะต้องหาข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่ว่านี้ ดังนั้นข้าพเจ้าคิดว่า ประเด็นปัญหาดังกล่าวทำให้เกิดความวิตกกังวลกัน ซึ่งไม่ใช่ของใหม่ ข้าพเจ้าหวังว่าคณะกรรมการของไทยซึ่งกำลังดำเนินงานเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่ว่านี้คงจะหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้

อาจารย์ปณิธานกล่าวด้วยว่า ถ้ามีการประวิงแผนการสร้างโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ในประเทศไทยละก้อ น่าจะเกิดจากความยุ่งยากทางเทคนิคและการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปได้มากกว่า หาใช่เพราะเหตุฉุกเฉินที่โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ของญี่ปุ่นไม่

ผู้ชำนัญพิเศษด้านเอเชียอาคเนย์ คาร์ล เธเย่อร์ แห่งมหาวิทยาลัย นิว เซ้าท์ เวลส กล่าวว่า เหตุฉุกเฉินที่ญี่ปุ่นอาจทำให้บางประเทศพิจารณาทบทวนแผนงานเกี่ยวความปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากพลังนิวเคลียร์ แต่ว่าการที่ภาคเอเชียอาคเนย์ต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้มีทางเลือกอื่นๆไม่กี่อย่าง

คุณ คาร์ล เธเย่อร์ กล่าวว่า เราสามารถใช้พลังน้ำ เชื้อเพลิงชีวภาพและพลังลมได้ แต่เศรษฐกิจที่กำลังขยายตัวอย่างมากมาย การบริโภคที่เพิ่มขึ้น การที่คนใช้เครื่องมือเครื่องไม้ที่ทันสมัยขึ้นและข้าวของตามบ้านที่ใช้พลังงานเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่จะต้องเหนี่ยวรั้งไว้ก่อนเพื่อจะได้ไม่ทำให้เกิดความต้องการด้านพลังงานอย่างมหาศาล

โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ที่บาตานในฟิลิปปินส์ซึ่งสร้างขึ้นราวๆปีพุทธศักราช 2523 เป็นโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์แห่งเดียวในภาคเอเชียอาคเนย์ แต่ไม่เคยใช้เพราะความวิตกกังวลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวและภูเขาไฟที่อยู่ใกล้ๆ แต่รัฐบาลฟิลิปปินส์กำลังพิจารณาเรื่องที่จะใช้โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์แห่งนั้นเพื่อสนองความต้องการด้านพลังงาน

XS
SM
MD
LG