ลิ้งค์เชื่อมต่อ

วิทยาศาสตร์ใช้หนูยักษ์ในแอฟริกาช่วยในการวินิจฉัยวัณโรค


วิทยาศาสตร์ใช้หนูยักษ์ในแอฟริกาช่วยในการวินิจฉัยวัณโรค
วิทยาศาสตร์ใช้หนูยักษ์ในแอฟริกาช่วยในการวินิจฉัยวัณโรค

นักวิทยาศาสตร์ที่ศูนย์วิจัยทางการแพทย์ในทานซาเนียพบวิธีตรวจเชื้อวัณโรคด้วยการใช้ความสามารถในการดมกลิ่นของหนูยักษ์ในแอฟริกาที่เรียกว่า Giant Pouched Rats หนูชนิดนี้สามารถดมกลิ่นพบเชื้อวัณโรคในตัวอย่างเสมหะที่เก็บมาจากผู้ป่วยจำนวนมากได้เร็วกว่าและมีประสิทธิภาพกว่าการตรวจด้วยกล้องจุลทัศน์ในห้องทดลอง 44 % นักวิจัยหวังที่จะนำหนูดังกล่าวไปช่วยในการวินิจฉัยวัณโรคในพื้นที่ห่างไกลในบริเวณตอนใต้ของทะเลทรายซาฮารา ซึ่งมีอัตราการติดเชื้อสูงที่สุดในโลก รายงานเรื่องนี้ลงพิมพ์ในวารสาร American Journal of Tropical Medicine and Hygiene

XS
SM
MD
LG