ลิ้งค์เชื่อมต่อ

วิศวกรวัยเกษียณอาสาช่วยครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนประถม


วิศวกรวัยเกษียณอาสาช่วยครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนประถม
วิศวกรวัยเกษียณอาสาช่วยครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนประถม

นักเรียนชั้นมัธยมหกในสหรัฐทำคะแนนข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์แบบเดียวกันได้ไม่ดีเท่ากับเด็กนักเรียนวัยเดียวกันในประเทศอื่นๆ นักการศึกษากล่าวว่าโรงเรียนในอเมริกาต้องเน้นการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้นตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อช่วยให้เด็กอเมริกันเรียนวิทยาศาสตร์เก่งขึ้น ขณะนี้มีโครงการอาสาสมัครที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์เข้าไปช่วยครูประถมสอนวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนให้ดีขึ้น

คุณเดฟ วิส ทักทายเด็กนักเรียนวัยสิบขวบที่โรงเรียนประถม Georgian Forest ที่เมืองซิลเว่อร์สปริงในรับแมรี่แลนด์ คุณเดฟ วิส เคยทำงานอาชีพวิศวกรแต่ตอนนี้เกษียณแล้ว เขาเป็นอาสาสมัครช่วยสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมาหลายปีแล้วภายใต้โครงการนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรอาวุโส สนับสนุนโดยสมาคมเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์อเมริกัน


ในโครงการนี้ นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรจะให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แก่ครูโรงเรียนประถมเพื่อช่วยให้ครูพัฒนาทักษะการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อนักเรียนเข้าใจวิชานี้ได้ดีขึ้นด้วยการสร้างความเชี่ยวชาญด้านภาคปฏิบัติให้กับครูและเสริมความรู้ในแง่อื่นๆที่ครูประถมด้อยประสบการณ์

คุณเดฟ วิส บอกว่าโรงเรียนประถมในสหรัฐส่วนใหญ่ คุณครูประจำชั้นจะต้องสอนวิชาวิทยาศาสตร์ การอ่านและวิชาเลขคณิตด้วย ถ้าหากความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของครูไม่แข็งพอ ครูอาจจะไม่เน้นวิชาวิทยาศาสตร์ในการเรียนการสอนเท่าที่ควร

ที่โรงเรียนประถม Georgian Forest คุณเดฟ วิส อาสาช่วยคุณครูเฟรด เทนีกิ สัปดาห์ละครั้งในการเตรียมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ก่อนเริ่มการสอนทุกครั้ง คุณครูและอาสาสมัครจะปรึกษาหารือกันถึงโครงงานวิทยาศาสตร์ที่จะสอนในชั้นเรียน

ในวันนี้การทดลองจะแสดงให้นักเรียนเข้าใจถึงกฏของการเคลื่อนที่ โดยใช้เส้นด้ายและรถยนตร์ที่ทำจากกระดาษมาเป็นสื่อในการสอน คุณเดฟ วิส แนะว่าให้ใช้วัตถุในการทดลองแค่ชิ้นเดียวเพื่อไม่ให้เด็กๆงง

คุณเดฟ วิส บอกว่าในชั้นเรียนนักเรียนประถม เขาพยายามเสริมความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กๆให้แข็งแรง ช่วยให้เด็กๆพัฒนาความสนใจในสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัว

เด็กนักเรียนอเมริกันด้อยทางด้านความรู้วิทยาศาสตร์ถ้าเทียบกับเด็กๆในชาติอื่น อาทิ จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเชค และฟินแลนด์ แต่คุณเดฟ วิสมั่นใจว่าเด็กอเมริกันยังมีโอกาศไล่ตามทัน เขามั่นใจว่าเด็กอเมริกันยังมีโอกาศไล่ตามทัน และถ้าหากโรงเรียนประถมในอเมริกาส่งเสริมให้เด็กสนใจไฝ่รู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ยังเยาว์วัย อเมริกาจะมีจำนวนวิศกรมากขึ้นในอนาคต

ทางด้านครูเฟรด เทนไน้ค์ บอกว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อการสอนของเขามาก ตัวเขาเองเพิ่งเริ่มสอนวิชาวิทยาศาสตร์เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้เอง ในการเตรียมการสอน เขาใช้ข้อมูลจากสิ่งที่อ่านจากหนังสือและสิ่งที่อยู่ในบทเรียนตามหลักสูตร อาสาสมัครอย่างคุณเดฟ วิส ช่วยแนะนำวิธีการเสริมความรู้ในบทเรียนให้เกี่ยวข้องกับตัวเด็กๆมากขึ้นเพื่อช่วยให้เด็กๆเข้าใจและสนใจอยากเรียน

ครูเฟรด เท็นไน้ค์ บอกว่า ถ้าหากเด็กๆมีความสนใจ อยากเรียนวิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้น อีกหน่อยพวกเขาก็จะทำคะแนนวิชานี้ได้ดีขึ้นและได้เกรดดีขึ้นด้วย

XS
SM
MD
LG