ลิ้งค์เชื่อมต่อ

โซล่าเซลล์แบบทาเคลือบอาจนำมาใช้แทนแผงโซล่าเซลล์ที่ผลิตด้วยสารซิลิโคนในอนาคต


Solar painted cells
Solar painted cells

นักวิทยาศาสตร์อเมริกันคิดค้นหมึกใช้ทาเคลือบพื้นผิววัสดุให้กลายเป็นแผงโซล่าเซลล์ที่ไร้สารเคมีอันตรายและราคาถูกลง

เทคโนโลยีการผลิตแผงโซล่าเซลล์กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน แต่การผลิตแผงโซล่าเซลล์ยังมีราคาแพงอยู่เพราะต้องใช้วัสดุที่มีราคาสูง รวมทั้งสารซิลิโคนและสารเเคดเมี่ยมเทลลูไรด์ มีผลให้ค่าใช้จ่ายในการผลิต การติดตั้งและการดูแลรักษาแผงโซล่าเซล์ยังสูงอยู่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Troy Townsend แห่งมหาวิทยาลัย St. Mary’s College ในรัฐเเมรี่แลนด์เปิดเผยว่า ตนเองกำลังคิดค้นส่วนผสมโซล่าเซลล์ชนิดทา ที่ปลอดจากสารพิษและราคาถูกกว่าแผงโซล่าเซลล์ที่ผลิตในโรงงานอย่างมาก แต่มีประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานต่ำกว่า

ศาสตราจารย์ Townsend กล่าวว่าเนื่องจากประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานชองโซล่าเซลล์ชนิดทาต่ำ เราสามารถทดแทนข้อด้อยนี้ได้ด้วยการทาส่วนผสมโซล่าเซลล์นี้ลงบนพื้นผิวในบริเวณที่กว้างมากขึ้นเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต อาทิ อาจจะเคลือบลงบนวัสดุบนหลังคาบ้านทั้งหลัง

เขากล่าวว่าโดยปกติเเล้ว แผงโซล่าเซลล์ที่ผลิตจากสารซิลิโคนจะมีประสิทธิภาพระหว่าง 16-18 เปอร์เซ็นต์ หากผลิตจากสารแคดเมี่ยมเทลลูไรด์ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นไปเป็น 20 เปอร์เซ็นต์ ส่วนประสิทธิภาพของส่วนผสมแผงโซล่าเซลล์ชนิดทาที่เขากำลังคิดค้นนี้อยู่ที่ 5-12 เปอร์เซ็นต์

เขาอธิบายว่าส่วนผสมโซล่าเซลล์ชนิดทานี้ ผลิตขึ้นด้วยการผสมเกล็ดอนุภาคนาโนเข้ากับสารเคมีที่ปลอดสารพิษ เขากล่าวว่าโซล่าเซลล์ชนิดทานี้ใช้ทาเคลือบบนพื้นผิวเป็นชั้นๆ สามารถผลิตออกมาในรูปของหมึกพิมพ์หรืออาจจะเป็นในรูปของสเปรย์ฉีดลงบนพื้นผิวก็ได้

หลังจากทาหรือเคลือบลงบนพื้นผิววัสดุที่ต้องการแล้ว จะต้องนำแผ่นวัสดุดังกล่าวไปผ่านความร้อนควบคู่กับสารเคมี ในขั้นตอนนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Townsend ใช้เกลือที่ปลอดสารพิษแทนสารเคมีอันตรายสูง อย่างที่ใช้ในโรงงานผลิตแผงโซล่าเซลล์

Paintable Solar Cells
Paintable Solar Cells

นักวิจัยชี้ว่าผู้ใช้สามารถต่อแผงโซล่าเซลล์ชนิดทาแต่ละแผ่นเข้าด้วยกันเป็นชุดๆ หรือต่อเรียงกันเป็นเส้นขนานก็ได้เพื่อให้มีกำลังการผลิตที่มากขึ้น

ศาสตราจารย์ Townsend หวังว่าในอนาคต การคิดค้นส่วนผสมโซล่าเซลล์ชนิดทานี้จะช่วยให้ราคาของการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ถูกลง

เขากล่าวว่าเป้าหมายของเขาคือการผลิตโซล่าเซลล์ที่ราคาถูกลง เพราะต้องการให้คนทั่วไปเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิตพลังงานสะอาด เพื่อให้ทุกคนสามารถซื้อหามาใช้ได้เองในครัวเรือน

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ Townsend มั่นใจว่าการศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคตจะนำไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพของส่วนผสมโซล่าเซลล์ชนิดทานี้ให้สูงขึ้น

XS
SM
MD
LG