ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ห้องแล็ปเคลื่อนที่ให้โอกาสนักเรียนอเมริกันได้เรียนรู้การทดลองทางวิทยาศาสตร์จริงๆกับนักวิทยาศาสตร์อาชีพ


บรรดานักเรียนระดับมัธยมปลายทั่วรัฐเเมรี่เเลนด์ มีโอกาสได้ทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์กับนักวิทยาศาสตร์จริงๆ บนห้องแล็ปเคลื่อนที่ซึ่งเพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์ในห้องทดลองที่ทันสมัยแทนการดูจากภาพในหนังสือเรียนหรือการทดลองกับระบบจำลองทางคอมพิวเตอร์

นักเรียนมัธยมปลายเหล่านี้กำลังทำการทดลองทางเคมีบนรถบัส ที่ถูกปรับให้กลายเป็นห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่

คุณ Angel Mangus ผู้สอนประจำห้องแล็ปเคลื่อนที่บนรถบัสที่มีความยาว 13 เมตรคันนี้ กำลังแนะนำนักเรียนว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างบนรถบัสและหากนักเรียนไม่เข้าใจในส่วนใด เธอพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ คุณ Mangus กล่าวว่าห้องแล็ปบนรถบัสนี้มีอุปกรณ์ครบครันเพื่อให้นักเรียนได้ทำการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ในหลากหลายด้าน

เธอกล่าวกับผู้สื่อข่าววีโอเอว่าห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์แบบเคลื่อนที่นี้มีอุปกรณ์เพื่อการค้นคว้าตั้งแต่ที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยาไปจนถึงวิชานิติวิทยาศาสตร์ มีห้องแล็ปตรวจตัวอย่างเลือดที่สามารถตรวจหลักฐานอะไรก็ได้ที่มีคราบเลือดติด นอกจากนี้ยังมีห้องแล็ปเพื่อตรวจดูดีเอ็นเอเพื่อทำการชันสูตรหาหลักฐานหรือเพื่อระบุตัวผู้ก่ออาชญากรรมนั้นๆ และยังมีห้องแล็ปทางเคมีอีกด้วย

รถบัสบรรทุกห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่นี้ได้ตระเวณไปสอนตามโรงเรียนต่างๆทั่วรัฐเเมรี่เเลนด์มานานกว่าสิบปีแล้ว

คุณ Mangus ผู้สอนประจำห้องแล็ปเคลื่อนที่กล่าวว่าห้องทดลองเคลื่อนที่ให้โอกาสนักเรียนได้เรียนรู้จากการทดลองจริงๆ และช่วยให้นักเรียนตื่นเต้นและสนใจในการเรียนรู้มากขึ้น

เด็กหญิง Seda Sinan อายุ 15 ปีบอกว่าห้องแล็ปเคลื่อนที่นี้ช่วยให้การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์น่าสนใจมากขึ้น
เธอบอกกับผู้สื่อข่าววีโอเอว่าห้องแลปมีอุปกรณ์มากกว่าในห้องเรียนในโรงเรียน มีการทดลองจริงๆทำให้เห็นภาพที่เป็นจริงมากขึ้น

โครงการห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่นี้ได้รับการสนุบสนุนจากมูลนิธิ MarylandBio Foundation คุณ Brian Gaines ประธานบริหารแห่งมูลนิธินี้กล่าวกับผู้สื่อข่าววีโอเอว่า

เขากล่าวว่าอุปกรณ์ต่างๆ ที่นักเรียนได้ใช้ในห้องแล็ปเคลื่อนที่ หาไม่ได้ในการเรียนการสอนในโรงเรียน ผู้สอนประจำห้องแล็ปเคลื่อนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์จริงๆ พวกเขาทำงานร่วมกับคุณครู นักวิทยาศาสตร์เหล่านี้นำความรู้เเละประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์จริงๆ จากห้องทดลองไปให้แก่โรงเรียนและนักเรียนเพื่อให้รู้จักนำเทคนิคและความรู้ใหม่ๆ ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการเรียนการสอน

คุณ Brian Gaines กล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าววีโอเอว่าห้องแล็ปเคลื่อนที่นี้มุ่งสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ๆ เพื่ออนาคตเพื่อเข้าทำงานในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์
XS
SM
MD
LG