ลิ้งค์เชื่อมต่อ

หลายโรงเรียนในสหรัฐ มีโครงการสอนให้เด็กเรียนรู้การรับประทานอาหารอย่างถูกสุขอนามัยโดยให้รู้จักคุณค่าสารอาหาร การทำสวนครัวและประกอบอาหาร


หลายโรงเรียนในสหรัฐ มีโครงการสอนให้เด็กเรียนรู้การรับประทานอาหารอย่างถูกสุขอนามัยโดยให้รู้จักคุณค่าสารอาหาร การทำสวนครัวและประกอบอาหาร

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG