ลิ้งค์เชื่อมต่อ

หลายโรงเรียนในสหรัฐ มีโครงการสอนให้เด็กเรียนรู้การรับประทานอาหารอย่างถูกสุขอนามัยโดยให้รู้จักคุณค่าสารอาหาร การทำสวนครัวและประกอบอาหาร

  • June Soh
  • ประภัสสร อักขราสา

หลายโรงเรียนในสหรัฐ มีโครงการสอนให้เด็กเรียนรู้การรับประทานอาหารอย่างถูกสุขอนามัยโดยให้รู้จักคุณค่าสารอาหาร การทำสวนครัวและประกอบอาหาร

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG