ลิ้งค์เชื่อมต่อ

Excel Academy เป็นหนึ่งในกรณีศึกษาเรื่องประสิทธิภาพในการเรียนเชิงเปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนสหศึกษากับโรงเรียนหญิงล้วนหรือชายล้วน

  • Julie Taboh


โรงเรียน Excel Academy ในกรุงวอชิงตันเป็นหนึ่งในกรณีศึกษาเรื่องประสิทธิภาพในการเรียนของเด็กเชิงเปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนสหศึกษากับโรงเรียนหญิงล้วนหรือชายล้วน

โรงเรียนแห่งนี้เป็นที่แรกของเมืองหลวงสหรัฐที่เป็นโรงเรียนหญิงล้วนที่ได้เงินจากภาษีประชาชนแต่บริหารงานเป็นเอกเทศ เปิดการเรียนการสอนมาได้ 6 ปีแล้วสำหรับระดับก่อนประถมศึกษาจนถึง ป. 5

นักเรียนที่นี่เรียนฟรี โรงเรียน Excel Academy นี้เน้นบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อย และได้ชื่อว่าเด่นด้านวิชาการ ผู้บริหารโรงเรียน Kaye Savage กล่าวว่าเด็กหญิงที่นี่ได้รับความสนใจจากครูมากกว่าที่โรงเรียนสหศึกษา

เธอบอกว่า ในสภาพแวดล้อมของโรงเรียนสหศึกษา พบว่าครูให้ความสนใจเด็กชายมากกว่า และเด็กหญิงตกอยู่ในสถานะคล้ายประชาชนชั้นสอง อย่างไรก็ตามผู้สันทัดกรณีคนอื่นๆบอกว่ายังไม่มีหลักฐานสนับสนุนข้อสังเกตของ Kaye Savage

นอกจากนั้น พบว่ามีปัจจัยที่สนับสนุนการเรียนของเด็กที่โรงเรียน Excel Academy ที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องการที่เป็นโรงเรียนหญิงล้วน เช่นขนาดห้องเรียนที่ไม่ใหญ่ ซึ่งเปิดโอกาสให้ครูดูแลเด็กได้แบบตัวต่อตัว

โปรดติดตามรายละเอียดจากคลิปเรื่องนี้ในรายการข่าวสดสายตรงจากวีโอเอ

รายงานโดย Julie Taboh/Rattaphol Onsanit
XS
SM
MD
LG