ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การทำงานเพื่ออนุรักษ์ลิงอุรังอุตังอาจช่วยลดก๊าซเรือนกระจกด้วย


การทำงานเพื่ออนุรักษ์ลิงอุรังอุตังอาจช่วยลดก๊าซเรือนกระจกด้วย

การทำงานเพื่ออนุรักษ์ลิงอุรังอุตังกำลังเป็นเรื่องสำคัญในการถกอภิปรายเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและปัญหาความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ป่าทึ่เป็นที่อยู่อาศัยของลิงอุรังอุตังกำลังถูกตัดไม้ไปใช้ประโยชน์และถูกหักร้างถางพงเพื่อปลูกปาล์มน้ำมันและการพัฒนาอื่นๆ ขณะนี้กำลังมีการดำเนินงานใหม่ๆ ในมาเลเซียและอินโดนีเซียเพื่อคุ้มตรองป่าทึบ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อทั้งการพิทักษ์ลิงอุรังอุตังและการพยายามลดก๊าซเรือนกระจกที่เห็นกันว่าเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน เพราะป่าไม้ซึมซับก๊าซคาร์บ็อนไดออกไซด์

ลิงอุรังอุตังเป็นลิงขนาดใหญ่ ตัวโตเท่าคน เป็นสัตว์พื้นเมืองในป่าทึบบนเกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย และเกาะบอร์เนียวซึ่งเป็นดินแดนแบ่งกันระหว่างมาเลเซีย อินโดนีเซียและบรูไน คำว่า “อุรังอุตัง” แปลตรงๆ ว่า “คนป่า” นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประมาณว่า มีลิงอุรังอุตังในป่าราว 62,000 ตัว แต่จำนวนลิงใหญ่ชนิดนี้ค่อยๆ ลดลงในเวลานานกว่า 100 ปีที่ผ่านมา สมัยก่อนเป็นเพราะถูกล่าโดยชนเผ่าพื้นเมืองและชาวยุโรปเจ้าของอาณานิคม มาตอนนี้เป็นเพราะป่าทึ่เป็นที่อยู่อาศัยของลิงอุรังอุตังถูกตัดไม้ไปใช้ประโยชน์และถูกหักร้างถางพงเพื่อปลูกปาล์มน้ำมันที่ใช้ในการทำอาหาร เครื่องสำอางและเชื้อเพลิงบางชนิด เจ้าหน้าที่ในมาเลเซียกำลังวิตกกันว่า การตัดไม้ทำลายป่าในรัฐซาบาห์กำลังเป็นปัญหาสำตัญของการพยายามอนุรักษ์ลิงอุรังอุตัง

ศูนย์ฟื้นฟูสัตว์ป่า Sebilok ที่เมือง Sandakan รัฐซาบาห์ของมาเลเซีย ซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียวจัดสถานที่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปดูลิงอุรังอุตังในป่า เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงชตากรรมของลิงอุรังอุตังที่เกรงกันว่าจะสูญพันธุ์ ศูนย์ Sebilok เก็บลูกลิงอุรังอุตังที่พลัดแม่จำนวนมากมาเลี้ยงและหัดให้เรียนรู้การอาศัยอยู่ในป่า พอโตก็พาไปปล่อยไว้ในป่าสงวนและคอยจับตาดูจนแน่ใจว่าลิงเหล่านั้นสามารถปรับตัวในสิ่งแวดล้อมใหม่ได้

นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกล่าวว่า กฏหมายคุ้มครองป่าไม้ค่อนข้างอ่อนแอและไม่มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้มานานหลายปีแล้ว อย่างไรก็ตาม กำลังมีการดำเนินงานใหม่เพื่อคุ้มตรองป่าทึบ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อทั้งการพิทักษ์ลิงอุรังอุตังและการพยายามลดก๊าซเรือนกระจกที่เห็นกันว่าเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน เพราะป่าไม้ซึมซับก๊าซคาร์บ็อนไดออกไซด์

มาเลเซียมีกฏหมายคุ้มครองป่าไม้ที่กำลังช่วยแก้ปัญหา และอินโดนีเซียมีโครงการใหม่ห้ามการหักร้างถางพงเพื่อทำไร่ปาล์มน้ำมันชั่วคราวระยะ 2 ปี นอกจากนั้น องค์การสหประชาชาติก็มีแผนการที่จะให้ทุนช่วยประเทศต่างๆ ที่ดำเนินงานสงวนรักษาป่าไม้และให้ชุมชนสร้างเศรษฐกิจของตนโดยไม่ต้องตัดต้นไม้ด้วย

การทำงานเพื่ออนุรักษ์ลิงอุรังอุตังกำลังเป็นเรื่องสำคัญในการถกอภิปรายเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและปํญหาความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG