ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รัสเซียประกาศว่าจะลดจำนวนคนสูบบุหรี่ลง 15 % ภายในปี 2050


รัสเซียประกาศว่าจะลดจำนวนคนสูบบุหรี่ลง 15 % ภายในปี 2050

ตามรายงานขององค์การอนามัยนั้น รัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่มีคนสูบบุหรี่เป็นจำนวนมากที่สุดในโลก คนรัสเซียราว 40 % สูบบุหรี่ ประธานาธิบดี Dmitri Medvedev ต้องการจะลดจำนวนดังกล่าวลงให้ได้ 10 – 15 % ภายในปีคริสต์ศักราช 2050 หลายคนเห็นว่า สาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้คนนิยมสูบบุหรี่กันมากในรัสเซีย ก็คือ การโฆษณาบุหรี่

ตามรายงานขององค์การอนามัยนั้น รัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่มีคนสูบบุหรี่เป็นจำนวนมากที่สุดในโลก คนรัสเซียราว 40 % สูบบุหรี่ ประธานาธิบดี Dmitri Medvedev ต้องการจะลดจำนวนดังกล่าวลงให้ได้ 10 – 15 % ภายในปีคริสต์ศักราช 2050 หลายคนเห็นว่า สาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้คนนิยมสูบบุหรี่กันมากในรัสเซีย ก็คือ การโฆษณาบุหรี่ ซึ่งบริษัทยาสูบใช้ทุกวิธีการในการโน้มน้าวชักจูงล่อใจให้คนสูบบุหรี่ โดยเฉพาะคนรุ่นหนุ่มสาวและวัยรุ่น

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG