ลิ้งค์เชื่อมต่อ

Mitt Romney เป็นผู้สมัครเลือกตั้งปธน.สหรัฐคนแรกจากพรรคการเมืองหลักที่นับถือคริสต์นิกาย Mormon ซึ่งเคยถูกเกลียดชังในประวัติศาสตร์อเมริกา


นิกาย Mormon มีประวัติศาสตร์ที่แตกต่างไปจากศาสนาคริสต์นิกายอื่นตรงที่ เคยถูกเกลียดชังจากคนในประเทศ และเป็นเหยื่อของความรุนแรง

Mitt Romney เป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกจากพรรคการเมืองหลักที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายมอร์มอน (Mormon)

นิกาย Mormon ซึ่งเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Church of Lattter-day Saints หรือ Church of Jesus Christ of Latter-day Saints ไม่เป็นที่รู้จักมากนักในหมู่คนอเมริกัน แต่ ชาว Mormon ถือว่าศาสนาของพวกตนสอนให้รักชาติ และสอนค่านิยมแบบอเมริกันเช่น การมองโลกในแง่ดี และการรู้จักพึ่งพาตนเอง

ในอเมริกามีผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายนี้ประมาณ 6 ล้านคน หรือประมาณ 2% ของประชากรทั้งหมดของประเทศ

นิกาย Mormon มีประวัติศาสตร์ที่แตกต่างไปจากศาสนาคริสต์นิกายอื่นตรงที่ เคยถูกเกลียดชังจากคนในประเทศ และเป็นเหยื่อของความรุนแรง โดยศาสดา Joseph Smith ถูกสังหารในปี ค.ศ. 1844 รวมทั้งสาวกรุ่นแรกถูกขับให้ย้ายถิ่นจากทางตะวันออกของสหรัฐให้ย้ายถิ่นไปอยู่ด้านตะวันตกของประเทศ รัฐที่มีชาว Mormon อยู่มากที่สุดคือรัฐ Utah ซึ่งเป็นศูนย์กลางของหน่วยงานหลักและโบสถ์ของนิกายนี้

เท่าที่ผ่านมา ในแผนหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดี คณะทำงานของนาย Romney พยายามเลี่ยงพูดถึงความเชื่อทางศาสนาของเขา เพราะมีหลายประเด็นที่ชาว Mormon เชื่อไม่เหมือนกับความเชื่อกระแสหลักของสังคม
ความเชื่ออย่างหนึ่งที่ทำให้นิกายนี้เป็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์คือการทำพิธีล้างบาปและรับสมาชิกเข้านิกายที่ทำกับศพบรรพบุรุษและผู้ที่ไม่ได้นับถือ Mormonism อย่างไรก็ตามศาสนานี้ระบุว่า ภายหลังจากการเสียชีวิต จิตของคนที่ยังมีอยู่จะมีสิทธิอย่างเสรีในการเลือกเข้านิกาย Mormon หรือไม่ก็ได้

ส่วนเรื่องพระคำภีร์ ชาว Mormon เชื่อว่า คำภีร์ Bible เป็นคำสอนของพระเจ้า แต่ขณะเดียวกันก็มี หนังสือคำสอนแยกอีกฉบับหนึ่งที่ชื่อว่า Book of Mormon ซึ่งพูดถึงการปรากฏตัวของพระเยซูเจ้าต่อคนในยุคโบราณในทวีปอเมริกา
ในอดีต ชาว Mormon ในยุคแรกๆ ใช้ชีวิตครอบครัวแบบ Polygamy หรือแบบที่มีสามีภรรยาได้มากกว่าหนึ่งคน แต่ต่อมาภายหลังความเชื่อนี้ถูกยกเลิกไป ในปี ค.ศ. 1890 อย่างไรก็ตามยังมีบางคนที่ยึดแนวทางนี้อยู่ในกลุ่มที่แยกตัวออกไป

การทำสำรวจความคิดเห็นของคนอเมริกันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ระบุว่า ศาสนาคริสต์นิกาย Mormon เป็นศาสนาที่คนชื่นชอบน้อยที่สุดศาสนาหนึ่งในหมู่คนอเมริกัน
ทั่วโลกมีผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกาย Mormon จำนวน 14.4 ล้านคน ประเทศที่มีสาวกมากที่สุดคืออเมริกาซึ่งมีชาว Mormon 6.2 ล้านคน ตามมาด้วย Mexico ซึ่งมีผู้นับถือศาสนานี้ 1.3 ล้านคน Brazil มี 1.2 ล้านคน และอันดับสี่คือประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งมีผู้นับถือ เกือบ 7 แสนคน
โปรดติดตามรายละเอียดจากคลิปเรื่องนี้ในรายการข่าวสดสายตรงจากวีโอเอ

คูณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเรื่อง ศาสนาคริสต์นิกาย Mormon ที่ Web site หลักของ VOA ที่ http://www.voanews.com/content/romneys-mormonism-enters-public-spotlight/1498598.html
รายงานโดย Jerome Socolovsky /เรียบเรียงโดยรัตพล อ่อนสนิท
XS
SM
MD
LG