ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ผู้นำอาเซียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งในพม่าช่วงประชุมสุดยอดที่กัมพูชา


ผู้นำอาเซียนรวมทั้งคุณสุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียนมีทัศนะที่เป็นบวกต่อการลือกตั้งในพม่า นอกจากนั้นยังใช้เวทีการประชุมสุดยอดในสัปดาห์นี้พุดคุยถึงกรณีพิพาททางดินแดนและกรณีเกาหลีเหนืออีกด้วย

สัปดาห์นี้มีการประชุมสุดยอดอาเซียนที่กรุงพนมเปญ ซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศหลายท่านแสดงทัศนะเกี่ยวกับการเลือกตั้งในพม่าเมื่อวันอาทิตย์ เนื่องจากอาเซียนหมายมั่นปั้นมือให้ประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางประชาธิปไตยในพม่าเป็นวาระสำคัญของอาเซียน

ในวาระนี้ ผู้นำอาเซียนหลายคน รวมทั้งคุณสุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียนมีทัศนะที่เป็นบวกต่อการลือกตั้งในพม่า นอกจากนั้นยังใช้เวทีการประชุมสุดยอดในสัปดาห์นี้พุดคุยถึงกรณีพิพาททางดินแดนบริเวณทะเลจีนใต้และกรณีที่เกาหลีเหนือทดลองจรวดอีกด้วย

คุณสุรินทร์กล่าวว่าพม่ากำลังพัฒนาการเมืองของตนไปสู่จุดที่สามารถก้าวผ่านประเด็นที่เคยเหนี่ยวรั้งพม่าไม่ให้กระชับความร่วมมือกับประเทศในภมิภาคและประชาคมโลก

โปรดติดตามรายละเอียดจากคลิปเรื่องนี้ในรายการข่าวสดสายตรงจากวีโอเอ

XS
SM
MD
LG