ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักวิจัยพบรหัสพันธุกรรมที่มีเฉพาะในคนอายุยืนยาวเกิน 100 ปี


นักวิจัยพบรหัสพันธุกรรมที่มีเฉพาะในคนอายุยืนยาวเกิน 100 ปี
นักวิจัยพบรหัสพันธุกรรมที่มีเฉพาะในคนอายุยืนยาวเกิน 100 ปี

นักวิจัยระบุลักษณะพันธุกรรมที่มีอยู่ในคนซึ่งมีแนวโน้มจะมีอายุเกิน 100 ปี โดยอาจนำมาใช้ในการคาดทำนายความเสี่ยงของโรคร้ายได้ล่วงหน้าหลายสิบปี

การมีอายุยืนยาวและสุขภาพแข็งแรงดูเหมือนจะเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์ที่ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งได้ นั่นหมายความว่า ใครที่มีปู่ย่าตายาย หรือพ่อแม่ที่อายุยืนยาว อาจจะมากกว่า 90 ปีหรือ 100 ปี ก็มีโอกาสที่จะมีอายุยืนยาวจนแก่จนเฒ่าได้เช่นกัน

นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยบอสตัน สามารถระบุได้ถึงลักษณะทางพันธุกรรมที่มีอยู่ในคนซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีอายุเกิน 100 ปี โดยวิธีนี้อาจนำมาใช้ในการคาดทำนายได้ล่วงหน้าหลายสิบปีว่า ใครที่มีความเสี่ยงจะเป็นโรคร้าย ก่อนที่อาการของโรคนั้นจะปรากฎให้เห็น

ในรายงานที่จัดทำโดยนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยบอสตัน นักวิจัยได้นำวิธีเก็บสถิติแบบใหม่มาใช้มาใช้วิเคราะห์รหัสพันธุกรรมของผู้เฒ่าอายุเกิน 100 ปีหลายคน แล้วนำมาเปรียบเทียบกับคนที่ช่วงอายุไม่ยืนยาวขนาดนั้น ผลการวิจัยพบว่า มีรหัสพันธุกรรมราว 150 ชนิด ที่สามารถบ่งชี้ล่วงหน้าได้ว่า คนๆนั้นมีแนวโน้มที่จะมีอายุยืนยาวถึงเลข 3 หลักหรือไม่

นักวิจัย Tom Perls หัวหน้าคณะผู้จัดทำรายงานชิ้นนี้ กล่าวว่า รหัสพันธุกรรมราว 150 ชนิดนั้น ช่วยให้นักวิจัยสามารถคาดการณ์ได้ว่าใครจะมีอายุยืนถึง 100 ปี ได้อย่างแม่นยำเกือบ 80% โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่สลับซับซ้อนของการเปลี่ยนแปลงของรหัสพันธุกรรมเหล่านั้น จนสามารถเชื่อมโยงรหัสพันธุกรรมต่างๆเข้าด้วยกันได้ในที่สุด

ผลการวิจัยของคุณ Perls และเพื่อนร่วมงานตีพิมพ์อยู่ในเว็บไซต์ของวารสารวิทยาศาสตร์ Science ในรายงานดังกล่าว นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยบอสตันยังบอกด้วยว่า การวิเคราะห์ข้อมูลด้านพันธุกรรมลักษณะนี้อาจนำมาใช้เพื่อช่วยให้มนุษย์มีอายุยืนยาวขึ้นและมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นได้ด้วย โดยสามารถช่วยในการคาดทำนายว่าใครที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายเมื่อแก่ตัวลง เช่น โรคอัลซไฮเม่อร์ โรคเบาหวานชนิดที่ 2 หรือโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ

นักวิจัย Tom Perls ระบุว่าอย่างน้อยที่สุด การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละคน ก็สามารถชี้ถึงผลกระทบด้านสุขภาพที่จะเกิดขึ้นเมื่อคนเราแก่ตัวลงได้ และในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการตรวจวินิจฉัยรหัสพันธุกรรมกำลังลดลงอย่างต่อเนื่อง นักวิจัยผู้นี้จึงเชื่อว่าต่อไป แพทย์จะสามารถตรวจพบโรคร้ายที่อาจเกิดขึ้นกับคนไข้แต่ละคนเมื่อสูงวัยขึ้นได้ล่วงหน้าเป็นเวลาหลายปีและแนะนำให้คนไข้ผู้นั้นหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเป็นโรคดังกล่าวตั้งแต่เนิ่นๆ กลายเป็นคนสูงอายุที่แข็งแรงและมีความสุขกันถ้วนหน้า

XS
SM
MD
LG