ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักนิเวศวิทยาเสนอแนะว่า ผู้นำทางศาสนาควรร่วมรับผิดชอบในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ประชาคมทั่วโลกกำลังให้ความสนใจมากขึ้น มีนักนิเวศน์วิทยาบางคนเสนอแนะว่า ผู้นำทางศาสนา ไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ได้ น่าที่จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในเรื่องนี้

นักนิเวศน์วิทยา Grzegorz Mikusinski รองศาสตราจารย์ของ Swedish University of Agricultural Sciences บอกว่า เขาเป็นสมาชิกของโบสถ์โรมัน แคธอลิกมานานหลายปี ฟังเทศน์มามาก แต่ไม่เคยได้ยินพระตักเตือนผู้คนให้รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเลย

นักวิชาการผู้นี้ให้ความเห็นว่า ในบริเวณต่างๆของโลกที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างเช่น สหรัฐ เมกซิโก บราซิลและเอคัวดอร์ในอเมริกาเหนือและใต้ ซึ่งมีชาวแคธอลิกเป็นจำนวนมาก ชาวพุทธในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฮินดูในเอเชียใต้ และมุสลิมในตะวันออกกลาง ประเด็นในการเทศนา น่าจะรวมหัวข้อเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไว้ด้วย เพราะการเอาใจใส่ดูแลสิ่งแวดล้อมจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนศาสนานั้นๆเอง

นักนิเวศน์วิทยาผู้นี้บอกว่าชุมชนศาสนาต่างๆเป็นเจ้าของที่ดินรวมแล้วเท่ากับ 7% ของพื้นที่ดินของโลก และถ้ารวมบริเวณที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ด้วยแล้ว เพิ่มขึ้นเป็น 15% ซึ่งนับว่ามากทีเดียว

งานวิจัยศึกษาเกี่ยวกับบทบาทในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ผู้นำทางศาสนาควรจะให้ความสนใจนี้ มีผู้ร่วมเขียนหลายคน คนหนึ่งในจำนวนนี้ Malgorzata Blichaska ให้ความเห็นว่า จะต้องมีกลยุทธ์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่สามารถเปลี่ยนท่าทีทางจริยธรรมของคนเราต่อธรรมชาติ และกระตุ้นให้มีแนวคิดและการดำรงชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจารย์ Grzegorz Mikusinski เห็นด้วย และย้ำว่า เรามีความรับผิดชอบทางศีลธรรมที่จะต้องทำให้เป็นที่แน่ใจว่าคนรุ่นหลังจะมีชีวิตอยู่ได้เป็นอย่างดี ซึ่งทุกศาสนาก็สอนไว้เช่นนั้น แต่ในขณะเดียวกัน เราใช้ทรัพยากรเพิ่มมากขึ้นต่อหัว ซึ่งจะทำเช่นนี้ต่อไปไม่ได้ในระยะยาว

นักวิชาการผู้นี้ยอมรับว่า ปัญหานี้มีความสลับซับซ้อนมาก และก็ได้แต่หวังว่า พระสันตปาปา Francis ผู้นำของชาวแคธอลิกทั่วโลกอาจจะหันมาให้ความสนใจกับการพิทักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ สมกับสมญา Francis ที่ถือตามนักบุญ Francis of Assisi ผู้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ปกป้องสัตว์และนิเวศน์วิทยา
XS
SM
MD
LG