ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ความสัมพันธ์ทางสังคมช่วยให้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาว


ความสัมพันธ์ทางสังคมช่วยให้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาว

รายงานชี้ว่าคนที่ขาดความสัมพันธ์ทางสังคมมักจะมีความเสี่ยงต่อการติดบุหรี่ ติดเหล้าหรือเป็นโรคอ้วนมากกว่าคนทั่วไป ซึ่งล้วนเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

มนุษย์กับความสัมพันธ์ทางสังคมนั้นเป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้ และคนส่วนใหญ่ให้คุณค่ากับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนสนิทมิตรสหายเหนือสิ่งอื่นๆ รายงานล่าสุดที่ตีพิมพ์ในวารสาร PloS Medicine ยืนยันในเรื่องนี้ โดยชี้ว่าการมีความสัมพันธ์ทางสังคมกับคนรอบข้างจะช่วยให้มนุษย์เรามีสุขภาพแข็งแรงขึ้น และอาจช่วยให้อายุยืนยาวขึ้นด้วย

รายงานชิ้นใหม่ของนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย Brigham Young รวบรวมข้อมูลจากรายงานชิ้นก่อนๆ และสรุปออกมาว่า คนที่ขาดความสัมพันธ์ทางสังคมมักจะมีความเสี่ยงต่อการติดบุหรี่ ติดเหล้าหรือเป็นโรคอ้วนมากกว่าคนทั่วไป ซึ่งล้วนเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนเหล่านั้น

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของรายงาน 148 ชิ้น เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางสังคมและอายุขัยของกลุ่มตัวอย่างราว 3 แสนคนเป็นเวลาราว 7 ปี นักวิจัยพบว่าผู้ที่ทำคะแนนได้สูงในการทดสอบเรื่องความสัมพันธ์ทางสังคม มีแนวโน้มที่จะมีอายุยืนกว่าผู้ที่ได้คะแนนต่ำๆ ในการทดสอบราว 50%

ศาสตราจารย์ Julianne Holt-Lunstad หนึ่งในผู้จัดทำรายงานดังกล่าวชี้ว่า ความสัมพันธ์กับคนอื่นๆสามารถส่งผลต่อสุขภาพของแต่ละคนได้ในหลายทางด้วยกัน ไม่ว่าจะช่วยลดความเครียด ช่วยให้ทานอาหารได้ดีขึ้น ช่วยให้อยากออกกำลังกาย หรือแม้แต่ช่วยในเรื่องเกี่ยวกับการพบแพทย์ นอกจากนี้ ยังมีรายงานอีกหลายชิ้นที่ระบุอย่างคร่าวๆถึงความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงระหว่างความสัมพันธ์ทางสังคมกับกระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกาย

ศาสตราจารย์ Holt-Lunstad ยกตัวอย่างว่า ความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างอาจมีผลในการลดความดันโลหิต ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันดีขึ้น หรือแม้แต่ลดอาการอักเสบซึ่งเป็นที่มาของโรคหลายประเภทได้ อย่างไรก็ตาม แม้ศาสตราจารย์ Holt-Lunstadและเพื่อนร่วมงานได้ตรวจสอบรายงานต่างๆเกือบ 150 ชิ้น แต่เกือบทั้งหมดมิได้ประเมินถึงเรื่องคุณภาพหรือคุณค่าของความสัมพันธ์ในระดับต่างๆแต่อย่างใด

ศาสตราจารย์ผู้นี้ชี้ว่า คุณภาพของความสัมพันธ์เป็นสิ่งสำคัญ เพราะไม่ใช่ความสัมพันธ์ทุกระดับทุกอย่างทางสังคมจะเป็นผลดีเสมอไป ตามการวิจัยครั้งนี้อาจพอสรุปได้ว่า ยิ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีมีคุณค่ากับคนรอบข้างหรืออาจเรียกได้ว่าความสัมพันธ์คุณภาพสูงนั้น ก็ยิ่งมีโอกาสมีชีวิตยืนยาวกว่า

ผู้จัดทำรายงานชิ้นนี้แนะนำว่า บรรดาผู้กำหนดนโยบาย ควรจะต้องพิจารณาเรื่องความสัมพันธ์ที่มีผลต่อสุขภาพนี้ประกอบการวางแผนด้านต่างๆด้วย เช่นไม่ใช่แค่ขยายเขตปลอดบุหรี่ให้มากขึ้น แต่ต้องคิดให้ลึกไปกว่านั้นเช่นว่า มาตรการดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนหรือทำลายความสัมพันธ์ส่วนบุคคลของผู้ที่สูบบุหรี่ กับคนรอบข้างหรือไม่ อย่างไร หรืออาจเป็นการทำให้ผู้สูบบุหรี่ยิ่งถูกโดดเดี่ยวจากสังคม จนนำไปสู่ปัญหาด้านสุขภาพที่รุนแรงยิ่งกว่าหรือไม่

จากรายงานชิ้นนี้จึงอาจสรุปได้ว่า ความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ นั้นไม่ใช่แค่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ แต่ยังสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายได้อีกด้วย

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG