ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักวิทยาศาสตร์สามารถระบุชนิดโปรตีนที่ทำให้ระบบประสาทฟื้นฟูเส้นประสาทที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของแขนขาเมื่อมีการบาดเจ็บ


Images of axon regeneration in mice two weeks after injury to the hind leg’s sciatic nerve. On the left, axons (green) of a normal mouse have regrown to their targets (red) in the muscle. On the right, a mouse lacking DLK shows no axons have regenerated,
Images of axon regeneration in mice two weeks after injury to the hind leg’s sciatic nerve. On the left, axons (green) of a normal mouse have regrown to their targets (red) in the muscle. On the right, a mouse lacking DLK shows no axons have regenerated,

นักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย Washington ที่เมือง St. Louis รัฐ Missouri สามารถระบุชนิดโปรตีนที่ทำให้ระบบประสาททำการฟื้นฟูเส้นประสาทที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของแขนขาเมื่อมีการบาดเจ็บ

นักวิทยาศาสตร์ที่คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิมยาลัย Washington ที่เมือง St. Louis รัฐ Missouri สามารถระบุชนิดโปรตีนที่ทำให้ระบบประสาททำการฟื้นฟูเส้นประสาทที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของแขนขาเมื่อมีการบาดเจ็บ การค้นพบครั้งนี้อาจนำไปพัฒนาต่อเพื่อทำให้เข้าใจถึงกระบวนการฟื้นสภาพเส้นประสาทที่เสียหายในร่างกายของคน

อาจารย์ Aaron DiAntonio กล่าวว่าโปรตีนชนิดนี้มีชื่อว่า DLK (dual leucine zipper kinase) เมื่อมีการฉีกขาดของเส้นประสาท โปรตีน DLK จะส่งสัญญาณไปสู่ศูนย์กลางของของเซลล์ประสาทที่อยู่ตรงกระดูกสันหลังเมื่อมีความเสียหายที่ประสาทแขนขา หลังจากรับสัญญาณแล้วระบบประสาทจะเริ่มขบวนการซ่อมแซมและฟื้นฟู

รายงานชิ้นนี้ถูกตีพิมพ์ในวรสารด้านระบบประสาทและการแพทย์ที่ชื่อว่า Neuron

โปรดติดตามรายละเอียดจากคลิปเรื่องนี้ในรายการข่าวสดสายตรงจากวีโอเอ

รายงานโดย Jessica Berman/เรียบเรียงโดยรัตพล อ่อนสนิท
XS
SM
MD
LG