ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ผู้เชี่ยวชาญธนาคารพัฒนาเอเชียแนะให้ประเทศผู้นำเข้ากับผู้ส่งออกอาหารหารือเรื่องการตลาดอย่างไม่เป็นทางการเพื่อบรรเทาการเปลี่ยนแปลงราคา


ผู้เชี่ยวชาญธนาคารพัฒนาเอเชียแนะให้ประเทศผู้นำเข้ากับผู้ส่งออกอาหารหารือเรื่องการตลาดอย่างไม่เป็นทางการเพื่อบรรเทาการเปลี่ยนแปลงราคา

อุปทานที่ไม่พอเพียง ในขณะที่อุปสงค์เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ราคาอาหารในเอเชียพุ่งสูงขึ้นในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าปัญหามาจากนโยบายทางการเกษตรที่ไม่เข้มแข็ง นโยบายของรัฐบาลไม่สนใจกับการเกษตร และผลิตภาพทางการเกษตรไม่เพิ่มขึ้น ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่า การมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการตลาด จะทำให้ราคาอาหารลดความแปรปรวนลงได้ และธนาคารอาหารเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยประเทศที่ประสบภาวะขาดแคลนอาหารได้ด้วย

ความแห้งแล้ง อุทกภัย และอุปทานที่ไม่พอเพียง ในขณะที่อุปสงค์เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ราคาอาหารในเอเชียพุ่งสูงขึ้นในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา และผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า ราคาอาหาร โดยเฉพาะข้าวสาลีจะสูงขึ้นต่อไปอีก เพราะจีนซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ กำลังประสบกับความแห้งแล้ง

นาย Katsuji Matsunami ผู้เชี่ยวชาญเรื่องความมั่นคงทางอาหารของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย หรือที่เรียกย่อๆว่า ADB กล่าวถึงจุดอ่อนของระบบอุปทานอาหารที่โลกเพิ่งจะตระหนักว่า ในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมา เรามีเงินและความรู้ รวมทั้งสมรรถนะที่จะปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนในเรื่องนี้ แต่เราไม่ได้ทำอะไรเลย เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมในที่ราบลุ่มมหาศาลของเอเชีย หรือปกป้องชาวไร่ชาวนารายย่อยจากภาวะความแห้งแล้ง

ส่วนนาย Nagesh Kumar หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ UNESCO สำหรับภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิคที่กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัญหามาจากนโยบายทางการเกษตรที่ไม่เข้มแข็ง นักเศรษฐศาสตร์ผู้นี้กล่าวว่า อุปทานเพิ่มไม่ทันอุปสงค์ เพราะในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา นโยบายของรัฐบาลไม่สนใจกับการเกษตร และผลิตภาพทางการเกษตรไม่เพิ่มขึ้นเลย

และหลังยุคปฏิวัติเขียวของคริสต์ทศวรรษที่ 1960 และ 1970 ผลิตภาพทางการเกษตรกลับลดน้อยถอยลง ในขณะที่เพื้นที่เพาะปลูกถูกนำไปใช้ในการสร้างที่อยู่อาศัยและโรงงาน เพื่อตอบสนองจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ส่วนแบ่งของการเกษตรในระบบเศรษฐกิจของประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ในเอเชียอาคเนย์ กล่าวคือ อินโดนีเซีย ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ เวียตนาม และมาเลย์เซีย ลดลงจาก 38.6% ในปี 1970 มาเป็น 14.5 % ในปี 2007

สำหรับปัญหาทางด้านอุปสงค์และราคาที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆนั้น ผู้เชี่ยวชาญเรื่องความมั่นคงทางอาหารของ ADB นาย Katsuji Matsunami แนะนำว่า การมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการตลาด จะทำให้ราคาอาหารลดความแปรปรวนลงได้ เจ้าหน้าที่ ADB ผู้นี้อยากเห็นประเทศผู้ส่งออกและผู้นำเข้าในเอเชียอาคเนย์ มีที่ประชุมที่จะพบหารือกันอย่างไม่เป็นทางการ โดยเฉพาะในเรื่องข้าว

ผู้เชี่ยวชาญยังให้ความเห็นไว้ด้วยว่า ธนาคารอาหารเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยประเทศที่ประสบภาวะขาดแคลนอาหารได้ด้วย

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG