ลิ้งค์เชื่อมต่อ

พระราชินีเอลิซาเบ็ธมีพระบรมราโชวาทประจำปีเนื่องในโอกาสเปิดการประชุมรัฐสภาอังกฤษอย่างเป็นทางการ


Britain's Queen Elizabeth sits with Prince Philip as she delivers her speech in the House of Lords, during the State Opening of Parliament at the Palace of Westminster in London May 8, 2013.
Britain's Queen Elizabeth sits with Prince Philip as she delivers her speech in the House of Lords, during the State Opening of Parliament at the Palace of Westminster in London May 8, 2013.
พิธีเปิดการประชุมรัฐสภาอังกฤษอย่างเป็นทางการจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ตามขนบธรรมเนียมประเพณีเก่าแก่และมีมนต์ขลัง พระราชินีเอลิซาเบ็ธพร้อมพระสวามีเจ้าชายฟิลลิปส์ เสด็จพระราชดำเนินมายังรัฐภาเพื่อมอบพระบรมราโชวาทประจำปีให้แก่สภาขุนนางและสภาสามัญชนหรือสภาล่างของอังกฤษ

พระบรมราโชวาทครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ 8 นาที โดยมีประเด็นสำคัญเรื่องเศรษฐกิจและระบบตรวจคนเข้าเมือง พระราชินีเอลิซาเบ็ธตรัสว่ารัฐบาลอังกฤษจะนำเสนอร่างกฎหมายปฏิรูประบบคนเข้าเมืองของอังกฤษให้มีความเข้มงวดยิ่งขึ้น เพื่อรับรองว่าอังกฤษจะเป็นประเทศที่ยอมรับคนต่างด้าวผู้ต้องการมีส่วนส่งเสริมอังกฤษอย่างแท้จริง และป้องกันคนต่างด้าวที่ไม่เป็นเช่นนั้น

ประเด็นเรื่องคนเข้าเมืองกำลังได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆในหมู่คนอังกฤษ โดยส่วนใหญ่เป็นไปในทางลบมากกว่าทางบวก แต่ศาสตราจารย์ John Salt แห่งศูนย์วิจัยด้านคนเข้าเมืองที่ University College London ให้ความเห็นว่าการวิเคราะห์หรือวิจารณ์ถึงผลกระทบของคนเข้าเมืองที่มีต่อสังคมอังกฤษนั้น อาจเป็นการขยายความเกินกว่าเหตุหรือกล่าวเกินจริงมากไป และว่าจริงๆแล้วผลกระทบโดยรวมนั้นค่อนข้างกลางๆ คือไม่ใช่มีแต่ผลเสียทั้งหมด เพราะคนเข้าเมืองช่วยให้เศรษฐกิจอังกฤษขยายตัว และยังเพิ่มอุปทานในตลาดแรงงานในช่วงที่ขาดแคลนแรงงาน

นอกจากเรื่องการปฏิรูประบบคนเข้าเมืองแล้ว รัฐสภาอังกฤษยังได้ให้สัญญาว่าจะปราบปรามการก่อการร้าย ต่อต้านความรุนแรงทางเพศระหว่างสงคราม สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในตะวันออกกลางและช่วยสนับสนุนกระบวนการสันติภาพในอาฟกานิสถาน

ครั้งนี้นับเป็นพระบรมราโชวาทครั้งที่ 60 ของพระราชินีเอลิซาเบ็ธที่ทรงมอบต่อรัฐสภา ก่อนหน้านี้พระองค์ทรงประกาศว่าจะไม่เสด็จประพาสต่างประเทศอีกแล้วเนื่องจากเหตุผลด้านพระพลานามัย แต่จะยังทรงร่วมในพิธีการสำคัญต่างภายในประเทศตามปกติ พระองค์เคยตรัสไว้ว่าจะทรงอยู่ในตำแหน่งประมุขของอังกฤษและทรงงานต่อไปตลอดช่วงพระชนมายุของพระองค์
XS
SM
MD
LG